شما اینجا هستید :

صدور ۵۷۶ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان

در انتخاب اخیر ساسکاچوان، از متقاضیان زیرشاخه‌های «اکسپرس انتری» و «مشاغل موردنیاز» دعوت به عمل آمد.

برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان (SINP) متقاضیان شاخه «نیروی کار متخصص بین الملل» را از طریق دو زیرشاخه «اکسپرس انتری» و «مشاغل موردنیاز» دعوت کرد.

صرف نظر از شاخه موردنظر، متقاضیان برای دعوت شدن به امتیاز EOI حداقل ۷۱ نیاز داشتند. متقاضیان دعوت شده دارای «ارزیابی مدارک تحصیلی» (ECA) و همچنین سابقه کار در یکی از ۸۶ شغل موردنیاز بودند.

متقاضیان باید تعهد خود را برای ایجاد زندگی در ساسکاچوان با نمایش تجربه کار، تحصیلات، توانایی زبان، سن، و ارتباط با استان ثابت کنند.

«SINP» از این پنج فاکتور برای ارزیابی متقاضیان و اعطای امتیاز از ۱۰۰ به آنها در «جدول امتیازبندی نیروی کار متخصص بین الملل» استفاده می‌کند.

ساسکاچوان اخیرا امتیازات EOI بیشتری را برای افرادی در نظر گرفته است که می‌توانند انگلیسی و فرانسه صحبت کنند.

 

زیرشاخه «اکسپرس انتری»

«سیستم اکسپرس انتری فدرال»، مجموعه درخواست متقاضیان سه برنامه اصلی گروه اقتصادی کانادا را مدیریت می‌کند: «برنامه نیروی کار متخصص فدرال»، «برنامه نیروی کار ماهر فدرال»، و «برنامه تجربه کانادایی».

به داوطلبان اکسپرس انتری که برای انتخاب ساسکاچوان درخواست داده و نامزدی استانی دریافت کرده‌اند، ۶۰۰ امتیاز فوق‌العاده در «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) تعلق می‌گیرد. این روند برای هر یک از برنامه‌های انتخاب استانی کانادا که با اکسپرس انتری همسو هستند، صدق می‌کند.

۱۹۰ دعوتنامه برای متقاضیان این زیرشاخه صادر شده است.

زیرشاخه «مشاغل درخواستی»

این زیرشاخه برای متقاضیان مهاجرت که فاقد پروفایل اکسپرس انتری هستند، در نظر گرفته شده است.

۳۸۶ متقاضی مشاغل درخواستی برای درخواست نامزدی استانی دعوت شدند و مانند زیرمجموعه اکسپرس انتری، برای انتخاب به امتیاز استانی ۷۱ نیاز داشتند.

 

منبع خبر: saskatchewan.ca, December 2020