1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

صدور ۵۷۶ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان

در انتخاب اخیر ساسکاچوان، از متقاضیان زیرشاخه‌های «اکسپرس انتری» و «مشاغل موردنیاز» دعوت به عمل آمد. برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان (SINP) متقاضیان شاخه «نیروی کار متخصص بین الملل» را از طریق دو زیرشاخه «اکسپرس انتری» و «مشاغل موردنیاز» دعوت کرد. صرف نظر از شاخه موردنظر، متقاضیان برای دعوت شدن به امتیاز EOI حداقل ۷۱ نیاز […]

ارتباط با ما