شما اینجا هستید :

صدور ۶۶۸ دعوتنامه برای متقاضیان اقامت دائم کانادا

تاریخ برگزاری: ۲۰ مارس

تعداد دعوتنامه های صادر شده: ۶۶۸

حداقل امتیاز: ۷۲۰