شما اینجا هستید :

فرصتی دوباره جهت سابقه کار کانادایی برای دانشجویان بین‌الملل

کانادا به دانشجویان بین الملل متاثر از همه‌گیری کرونا فرصتی دیگر برای به دست آوردن سابقه کاری لازم برای اقامت دائم می‌دهد.

در روز ۸ ژانویه ۲۰۲۱، سیاست جدیدی توسط دولت کانادا معرفی شد که به دانشجویان بین الملل دارای «اجازه کار پس از فارغ التحصیلی» (PGWP) منقضی شده اجازه می‌دهد تا دوباره درخواست «اجازه کار باز» دهند.

دولت کانادا این سیاست را برای کمک به دارندگان «PGWP» که به دلیل همه گیری کرونا شغل خود را از دست داده اند، یا ساعات کار خود را کاهش داده اند، ارائه کرده است.

«اجازه کار باز» جدید به مدت ۱۸ ماه معتبر است، و دانشجویان بین الملل را قادر می‌سازد تا در کانادا بمانند، به جست‌و‌جوی کار ادامه دهند، و برای هر کارفرمایی که مد نظر دارند، کار کنند.

برای درخواست «مجوز کار باز» تحت سیاست جدید، متقاضیان باید:

  • دارای «PGWP» باشند که در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ یا بعد از آن منقضی شده است (یا «PGWP» که تا ۴ ماه یا کمتر پس از تاریخ درخواست آنها منقضی می‌شود)
  • در کانادا حضور داشته باشند
  • دارای وضعیت اقامت موقت معتبر باشند (یا در حال تمدید وضعیت خود باشند).

 

پردازش درخواست‌ها از روز ۲۷ ژانویه تا ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ انجام خواهد شد.

دانشجویان بین الملل اغلب نیاز به کسب سابقه کار حرفه‌ای کانادا دارند تا واجد شرایط یک از برنامه‌های «مهاجرت نیروی کار متخصص» باشند. «PGWP» آنها را قادر می‌سازد تا چنین سابقه‌ای را به دست آورند، و سپس درخواست «مهاجرت نیروی کار متخصص» را از طریق «اکسپرس انتری»، «برنامه تجربه کبکی» (PEQ)، «برنامه انتخاب استانی» (PNP)، و بسیاری از زیرشاخه‌های دیگر ارسال کنند.

 

منبع خبر: canada.ca, January 2021