فرم نظرسنجی بخش مشاورین

1- میزان رضایت شما از برخورد کارشناس مشاور
2- میزان رضایت شما از شفافیت بیان کارشناس مشاور
3- میزان رضایت شما از دانش و آگاهی کارشناس مشاور در مورد برنامه‌های مهاجرتی
4- میزان رضایت شما از پاسخ‌گویی کارشناس مشاور به پرسش‌های شما
5- میزان رضایت شما از زمان‌بندی مشاوره
6- میزان رضایت شما از فضا و محیط بخش مشاوره
7- میزان رضایت شما از دسترسی به لوازم جانبی مورد نیاز (کاغذ، خودکار و ...) در زمان دریافت مشاوره
دوست گرامی؛ ضمن تشکر از حضور شما، خواهشمندیم به منظور ارائه‌ی خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید تا با رفع ایرادها و استفاده از پیشنهادهای ارزشمند شما، در ارائه‌ی خدمات بهتر به متقاضیان عزیز بکوشیم.