شما اینجا هستید :

مسیر های جدید مهاجرت به کانادا

مسیر های جدید مهاجرت به کانادا، آنچه باید بدانید

شرایط موردنیاز برای مسیر های جدید مهاجرت به کانادا
۶ برنامه مهاجرتی برای فارغ التحصیلان بین المللی، نیروی کار حیاتی و ضروری و مهاجران فرانسه‌زبان

زیرشاخه‌های جدید برای مقیمان موقتی مناسب است که قصد مهاجرت به یکی از استان‌های کانادا غیر از کبک را دارند.

ارسال درخواست تا روز ۵ نوامبر ۲۰۲۱ امکان پذیر است.

متقاضیان همچنین می‌توانند اعضای خانواده خود را در درخواست خود لحاظ کنند، صرف نظر از اینکه آنها در کانادا حضور داشته باشند.

تمام افراد نام برده شده در پرونده متقاضیان، ملزم به انجام مدیکال و چک امنیتی برای ورود به کشور خواهند بود.

 

  • فارغ التحصیلان بین الملل (ظرفیت پذیرش: ۴۰،۰۰۰ نفر)

متقاضیان باید پس از ژانویه ۲۰۱۷ و قبل از اینکه درخواست خود را ارسال کنند، از یک «مؤسسه آموزشی موردتأیید» (DLI) فارغ التحصیل شده باشند. آنها همچنین باید در زمان درخواست خود، مشغول به کار در کانادا باشند.

افراد خود اشتغال واجد شرایط نخواهند بود.

دیپلم یا مدرک متقاضیان ممکن است از یک «DLI» در کبک باشد؛ با این حال، آنها باید برای زندگی در سایر استان‌ها اقدام کنند.

مدت زمان برنامه‌های تحصیلی نباید کمتر از هشت ماه باشد.

برای «دیپلم تحصیلات حرفه‌ای» (DVS) یا «تأییدیه تخصص حرفه‌ای»(AVS) ، هر برنامه تحصیلی باید حداقل ۹۰۰ ساعت، و برنامه‌های تحصیلی ترکیبی حداقل ۱۸۰۰ ساعت به طور انجامیده باشد.

حداقل نیاز زبان، «CLB» ۵ در تمام مهارت‌های زبان انگلیسی یا فرانسه است.

 

  • نیروی کار حیاتی در بخش مراقبت‌های بهداشتی (ظرفیت پذیرش: ۲۰،۰۰۰ نفر)

متقاضیان تنها باید یک سال سابقه کار کانادایی در یکی از مشاغل واجد شرایط داشته باشند.

۴۰ شغل واجد شرایط برای این مسیر های جدید مهاجرت به کانادا وجود دارد که شامل پرستاران، پزشکان، و داروسازان است.

برخی مشاغل مرتبط با مددکاری اجتماعی نیز تحت این گروه وجود دارند.

دامپزشکان و تکنسین‌های دامپزشکی واجد شرایط این مسیر نیستند.

متقاضیان باید طی سه سال منتهی به تاریخ درخواست خود، حداقل یک سال تجربه کار تمام وقت واجد شرایط داشته باشند.

به گفته دولت، این افراد باید در زمان درخواست خود، استخدام شده باشند.

افراد خود اشتغال تنها در صورتی واجد شرایط هستند که به عنوان پزشک خصوصی در یک مرکز پزشکی موردتأیید مشغول به کار باشند.

حداقل نیاز زبان، «CLB» ۴ در تمام مهارت‌های زبان انگلیسی یا فرانسه است.

برنامه ریزی کانادا برای پذیرش بیشتر مهاجر

  • نیروی کار ضروری در سایر مشاغل (ظرفیت پذیرش: ۳۰،۰۰۰ نفر)

متقاضیان دارای تجربه کار در مشاغل ضروری در تمام گروه‌های «طبقه بندی مشاغل ملی» (NOC) مورداستقبال هستند.

۹۵ شغل واجد شرایط وجود دارد که شامل فروشندگان خرده فروشی، نیروی کار مزرعه، و نیروی کار مشاغل ساخت و ساز می‌باشد.

متقاضیان حداقل طی سه سال قبل از درخواست خود، به یک سال تجربه کار تمام وقت واجد شرایط نیاز دارند.

آنها در زمان درخواست، باید استخدام شده باشند (بدون محدودیت شغلی).

افراد خود اشتغال واجد شرایط نخواهند بود.

حداقل نیاز زبان، «CLB» ۴ در تمام مهارت‌های زبان انگلیسی یا فرانسه است.

 

سه زیرشاخه‌ای که برای مهاجران فرانسه‌زبان در نظر گرفته شده است، هیچ محدودیتی برای پذیرش ندارند:

  • فارغ التحصیلان بین الملل فرانسه‌زبان

شرایط موردنیاز مانند زیرشاخه «فارغ التحصیلان بین الملل» می‌باشد.

حداقل نیاز زبان، «NCLC» ۵ در تمام مهارت‌های زبان فرانسه است.

 

  • نیروی کار حیاتی  در بخش مراقبت‌های بهداشتی برای مهاجران فرانسه‌زبان

این زیرشاخه امکان اقامت دائم را برای تعداد نامحدودی از نیروی کار بهداشتی فرانسه‌زبان در سراسر کانادا، فراهم می‌کند. (به غیر از فرانسه‌زبانانی که قصد مهاجرت به کبک را دارند.)

شرایط موردنیاز مانند زیرشاخه «نیروی کار حیاتی در بخش ماقبت‌های بهداشتی» می‌باشد.

حداقل نیاز زبان، «NCLC» ۴ در تمام مهارت‌های زبان فرانسه است.

افزایش ظرفیت پذیرش مهاجرت کبک در سال ۲۰۲۱

  • نیروی کار حیاتی فرانسه‌زبان در سایر مشاغل

تعداد نامحدودی از فرانسه‌زبانان دارای تجربه کار در یکی از ۹۵ شغل واجد شرایط، مورد استقبال کانادا هستند.

شرایط موردنیاز مانند زیرشاخه «نیروی کار حیاتی در سایر مشاغل» می‌باشد.

حداقل نیاز زبان، «NCLC» ۴ در تمام مهارت‌های زبان فرانسه است.

 

منبع خبر: canada.ca, April 2021