شما اینجا هستید :

نتایج دو برنامه انتخاب استانی اخیر ساسکاچوان اعلام شد

ساسکاچوان به تازگی نتایج دو برنامه انتخاب استانی (PNP) را اعلام کرد که در هفته‌های اخیر برگزار شدند.

برنامه انتخاب مهاجرتی ساسکاچوان (SINP) در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰، متقاضیان مهاجرت را در دسته‌های «اکسپرس انتری» و «مشاغل موردنیاز» دعوت کرد.

در تاریخ ۷ اکتبر، متقاضیان در دسته اکسپرس انتری دعوتنامه‌های خود را از ساسکاچوان دریافت کردند.

در انتخاب ۲۱ اکتبر، در مجموع تعداد ۶۱۸ متقاضی موفق به دریافت دعوتنامه جهت اقدام برای انتخاب استانی – برای درخواست اقامت دائم کانادا – شدند.

تعداد ۳۴۰ متقاضی در دسته اکسپرس انتری، دعوتنامه‌های خود را دریافت کردند. حداقل امتیاز لازم جهت دریافت دعوتنامه، ۶۹ بود.

علاوه بر این، تعداد ۲۷۸ دعوتنامه برای متقاضیان در دسته مشاغل موردنیاز صادر شد. حداقل امتیاز لازم برای این دسته، ۷۸ بود.

طی انتخاب SINP در تاریخ ۷ اکتبر، تعداد ۴۵۵ متقاضی اکسپرس انتری موفق به دریافت دعوتنامه‌های خود شدند. حداقل امتیاز برای این انتخاب، برابر ۷۰ بود.

تا به این لحظه در سال ۲۰۲۰، تعداد ۳,۰۴۰ متقاضی در دسته اکسپرس انتری و ۳,۰۱۸ متقاضی در دسته مشاغل موردنیاز، دعو‌‌نامه‌های خود را دریافت کرده‌اند

در مجموع، در سال ۲۰۲۰ تعداد ۶,۰۸۲ متقاضی SINP موفق به دریافت دعوتنامه شده‌اند.

 

منبع خبر: saskatchewan.ca, October 2020