1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

نیروی کارفنی و متقاضیان اکسپرس انتری در انتخاب استانی منیتوبا

در ۱۹ آوریل، ۳۹۹ دعوتنامه برای نیروی کارفنی و متقاضیان اکسپرس انتری در انتخاب استانی منیتوبا صادر شد. در سال جاری، منیتوبا ۲۲۶۹ متقاضی را برای درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است «برنامه انتخاب استانی منیتوبا» (MPNP) در روز ۱۹ آوریل، طی یک انتخاب غیرمعمول، ۳۹۹ متقاضی واجد شرایط زیرشاخه «نیروی کار متخصص خارج از […]

ارتباط با ما