1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

افزایش مهاجرت و توریسم در ثاندربی

کانادا جوامع بومی شمال انتاریو را با هدف افزایش مهاجرت و توریسم در ثاندربی به سمت بهبود اقتصادی پس از کرونا سوق می‌دهد جذب مهاجران جدید یکی از اهداف اصلی سرمایه گذاری جدید ۱ میلیون دلاری دولت کانادا در شمال انتاریو است. اعضای پارلمان ثاندر بی این سرمایه گذاری میلیون دلاری را در روز ۷ […]

ارتباط با ما