شما اینجا هستید :

هزاران نفر از اتباع خارجی به همسران کانادایی خود می‌پیوندند

تعهد کانادا در کنار هم نگه داشتن خانواده‌ها همچنان پایدار است

بسیاری از کانادایی‌ها پس از دوری از همسران خود به دلیل همه گیری کرونا، اکنون دوباره به هم می‌پیوندند.

با وجود این پیشرفت‌های مثبت، زمان پردازش همچنان نیاز به بهبود دارد.

اداره مهاجرت با اجرای ابتکاراتی مانند پروژه پایلوت اخیر، به دنبال حل این مسئله است. هدف این پروژه این است که کارکنان از راه دور، پردازش سریع درخواست‌ها را انجام دهند. اداره مهاجرت همچنین مصاحبه با متقاضیان را از راه دور آغاز کرد.

 

نحوه اسپانسرشیپ همسر برای ورود به کانادا

برای واجد شرایط بودن، متقاضیان باید شهروندان کانادا، جزو بومیان کانادا، یا مقیمان دائم باشند. آنها همچنین باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند، و ثابت کنند که به هیچ دلیل دیگری جز معلولیت، کمک اجتماعی دریافت نمی‌کنند.

علاوه بر این، افراد باید بتوانند ثابت کنند که قادر به رفع نیازهای مالی همسر خود هستند. در صورتی که خارج از کشور هستند، باید ثابت کنند که قصد دارند به کانادا برگردند و با شخص اسپانسرشونده زندگی کنند.

همسر متقاضی باید از نظر قانونی با ایشان ازدواج کرده و حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد. شریکان قانونی (common-law partner) باید حداقل ۱۸ سال سن داشته و حداقل ۱۲ ماه متوالی با متقاضی زندگی کرده باشند. شریکان همسر(conjugal partner) باید حداقل ۱۸ سال داشته، حداقل ۱۲ ماه متوالی با متقاضی در رابطه بوده، و مقیم خارج از کانادا باشند.

در صورت واجد شرایط بودن، متقاضیان باید دو درخواست مختلف ارسال کنند: درخواست اسپانسرشیپ و درخواست اقامت دائم.

برای شروع، افراد می‌توانید بسته درخواست را از وبسایت «IRCC» دریافت کنند.