شما اینجا هستید :

همه چیز درباره نیروی کار موقت کبک

بسیاری از نیروی کار خارجی که موقتاً به کبک می‌آیند، پس از پایان دوره کار، برای اقامت دائم اقدام می‌کنند

 

 1. آشنایی با کبک و جنبه‌های مختلف کار موقت

 • اهمیت نیروی کار موقت

نیروی کار موقت خارجی برای بازار کار و اقتصاد کبک حائز اهمیت هستند، و در ایجاد و حفظ مشاغل، نقش بسزایی دارند.

 

 • تحصیل فرزندان نیروی کار موقت

فرزندان نیروی کار موقت برای تحصیل به «گواهی پذیرش کبک» (CAQ) و «اجازه تحصیل» نیاز خواهند داشت. این الزام از مقطع ابتدایی اعمال می‌شود. فرزندان نیروی کار موقت که قبل از سن مدرسه به کبک می‌آیند، مشمول این قانون نیستند.

 

 • تحصیل و اشتغال همسران نیروی کار موقت

در کبک، همسران نیروی کار موقت قادرند هم زمان با آنها برای دریافت «اجازه کار»، درخواست دهند. برای تحصیل نیمه‌وقت یا تمام‌وقت در کبک، همسران متقاضیان به «CAQ» و «اجازه تحصیل» نیاز خواهند داشت.

 

 1. دریافت مجوز کار موقت در کبک

 • نیروی کار با متوسط حقوق بالاتر از میانگین کبک

این افراد باید «درخواست انتخاب موقت» (Temporary Selection Application) خود را همراه با مدارک و هزینه‌های موردنیاز برای کارفرمای خود ارسال کنند.

مدارکی که به زبانی غیر از انگلیسی یا فرانسه است، باید توسط مترجمی معتبر به فرانسه ترجمه شود.

پس از تأیید درخواست متقاضیان توسط «اداره مهاجرت کبک» (MIFI)، افراد باید برای «اجازه کار» از طریق اداره مهاجرت کانادا اقدام کنند.

 

 • نیروی کار با متوسط حقوق پایین‌تر از میانگین کبک (کد شغلی ذکر شده است)
 • ۴۴۱۱ – ارائه دهندگان خدمات مراقبت از کودکان در منزل
 • ۴۴۱۲ – نیروی کار مراقبت در خانه، خانه داران، و مشاغل مربوطه
 • ۳۲۳۳ – پرستاران بالینی دارای مجوز
 • ۳۴۱۳ – کمک پرستاران، خدمه بیمارستان، و کارکنان خدمات بیماران

 

 1. دریافت مدارک ضروری برای اقامت موقت

نیروی کار خارجی برای اقامت موقت در کبک، به مدارکی نیاز خواهند داشت که برای دریافت بیمه سلامت، شماره بیمه اجتماعی (SIN)، گواهینامه رانندگی، و … ضروری است.

 

 1. درخواست برای اقامت دائم

بسیاری از نیروی کار خارجی که موقتاً به کبک می‌آیند، پس از پایان دوره کار، برای اقامت دائم اقدام می‌کنند.