شما اینجا هستید :

وضعیت شهروندی برای متقاضیانی که والدین آنها کانادایی هستند

متقاضیانی که والدینشان شهروند کانادا هستند، واجد شرایط شهروندی کانادا خواهند بود

«اداره مهاجرت، پناهندگی، و شهروندی کانادا (IRCC) این موقعیت را فراهم کرده است تا دریافت وضعیت شهروندی برای فرزندان شهروندان کانادایی امکان پذیر باشد.

متقاضیانی که والدین آنها کانادایی هستند، واجد شرایط درخواست برای «مدرک شهروندی» (Proof of Citizenship) هستند، که تحت عنوان «گواهی شهروندی کانادا» (Canadian citizenship certificate)  نیز شناخته می‌شود.

مزایای شهروندی کانادا

شهروندی کانادا مزایای بسیاری را در اختیار افراد قرار می‌دهد؛ از جمله حق رأی، نامزدی انتخابات سیاسی، بیمه بهداشت و درمان جهانی، و همچنین سایر خدمات اجتماعی کانادا.

شهروندان کانادایی همچنین می‌توانند با دریافت پاسپورت، به بسیاری از کشورها بدون ویزا سفر کنند.

برای دریافت شهروندی کانادا، افراد قادرند شهروندی کشور خود را نیز داشته باشند.

دریافت شهروندی کانادا

متقاضیان باید شناسنامه خود را که نام پدر یا مادرشان در آن درج شده است، در درخواست خود ثبت کنند.

در صورتی که شناسنامه متقاضیان فاقد نام والدین ایشان باشد، آنها باید شناسنامه والدین خود را ارائه دهند.

همچنین لازم است در مورد اینکه چرا نام والدین کانادایی آنها در شناسنامه ایشان ذکر نشده است، توضیحاتی ارائه دهند.

به علاوه، متقاضیان باید مدرکی مبنی بر اینکه در زمان تولد، حداقل یکی از والدین آنها شهروند کانادا بوده است، ارائه دهند؛ که می‌تواند شامل گواهی تولد، گواهی شهروندی، یا موارد دیگر باشد.

آنها همچنین باید عکس‌های خود و والدین خود، و سایر مدارک (مانند پاسپورت) را ارائه دهند.

مدارک باید واضح، خوانا، و رنگی باشند.

پس از ارسال درخواست کامل، «IRCC» پیامی مبنی بر دریافت پرونده برای متقاضیان ارسال خواهد کرد.

در صورت نقص پرونده، متقاضیان باید مدارک موردنیاز را ثبت کرده، و درخواست خود را مجدداً ارسال کنند.

پس از تأیید نهایی درخواست متقاضیان، آنها «گواهی شهروندی» خود را دریافت خواهند کرد.