1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

وضعیت مهاجران کانادا در سال ۲۰۲۰ و نگاهی به سال جاری

بهبود پروسه پذیرش مهاجران تا پایان سال جاری با اینکه مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۲۰، با افت قابل توجهی روبرو بود، آمار جدید نشان می‌دهد که اکثر استان‌ها تا پایان سال جاری، شاهد بهبودی در پروسه پذیرش مهاجران خواهند بود. در سال گذشته، همه گیری کرونا باعث کاهش مهاجرت به کانادا به کمترین میزان […]

ارتباط با ما