شما اینجا هستید :

پاسخ به سوالات مهاجرتی شما

برنامه چشم انداز مهاجرت، پاسخ به پرسش های مهاجرتی را میتوانید هم اکنون در کانال یوتیوب کنپارس مشاهده کنید.

این برنامه با یک هفته تاخیر در کانال تلگرام و وب سایت قرار خواهد گرفت.

گزارش سوالات
چشم انداز مهاجرت ۲۸۷  – ۱۴ بهمن