شما اینجا هستید :

پایان ممنوعیت‌های تبعیض آمیز ورود به آمریکا

اعلامیه «جو بایدن» در خصوص پرونده‌های مهاجرتی

دولت قبلی آمریکا تعدادی از دستورات اجرایی و اعلامیه‌های ریاست جمهوری را تصویب کرد که از ورود افراد خاص به ایالات متحده جلوگیری می‌کرد (از جمله افراد کشورهای مسلمان و کشورهای آفریقایی). آقای «جو بایدن»، رئیس جمهور جدید، دستورالعمل جدیدی را به سفارتخانه‌ها در خصوص پذیرش مهاجران ابلاغ کرده است:

  • وزیر امور خارجه باید کلیه سفارت‌ها و کنسولگری‌ها را مطابق با قوانین قابل اجرا و پروسه‌های پردازش ویزا، (از جمله موارد مربوط به همه گیری کرونا) راهنمایی کند تا لغو دستورالعمل اجرایی را از سر بگیرند.
  • ظرف ۴۵ روز از تاریخ انتشار این اعلامیه (۲۰ ژانویه ۲۰۲۱)، وزیر امور خارجه گزارشی را که شامل موارد زیر است، به رئیس جمهور ارائه خواهد داد:
  • تعداد متقاضیان ویزایی که برنامه‌ای برای رسیدگی سریع به درخواست‌های معوق خود دارند، و از محدودیت‌های موجود معاف شده اند.
  • پیشنهادی برای اطمینان از اینکه افرادی که درخواست ویزای مهاجرتی آنها به دلیل تعلیق و محدودیت ورود، رد شده است، مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
  • طرحی برای اطمینان از اینکه متقاضیان ویزایی که امکان پذیرش پرونده آنها وجود نداشته است، هم اکنون قادر به درخواست مجدد ویزا خواهند بود.
  • ظرف ۱۲۰ روز از تاریخ این اعلامیه، وزیر امور خارجه و وزیر امنیت داخلی، با مشورت مدیر اطلاعات ملی، گزارشی متشکل از عناصر زیر را به رئیس جمهور ارائه خواهند داد:
  • شرح روش‌های فعلی غربالگری و بررسی برای افرادی که به دنبال ورود (به عنوان مهاجر یا غیرمهاجر) به آمریکا هستند. این مورد باید شامل ارزیابی فرم «DS-5535» باشد.
  • مروری بر شیوه‌های اشتراک اطلاعات دولت‌های خارجی با آمریکا، و سهم آنها در فرآیند غربالگری افرادی که به عنوان مهاجر و غیر مهاجر به آمریکا می‌آیند.

منبع خبر: whitehouse.gov, January 2021