شما اینجا هستید :

جاب آفر آلمان

جاب آفر آلمان کاریابی بین المللی سرزمین نیکان:

اگر زبان آلمانی می دانید

فرصت کاری و اقامت آلمان

ویژه پزشکان، پرستاران، مامایی، داروسازان ، بهداشت و کادر درمان

پروموشن ویژه تا پایان فروردین ماه ( ظرفیت محدود )

هزینه قرارداد معادل دو ماه حقوق

برای دریافت اطلاعات بیشتر اکنون با این شماره تماس بگیرید:

۰۲۱۹۱۰۰۸۳۳۸

پیام رسان واتساپ

(+۱)۵۷۹۹۵۷۹۲۹۳

 ۹۰۳۴۹۴۱۴۵۶(+۹۸)