شما اینجا هستید :

کاریابی بین المللی سرزمین نیکان

کاریابی بین المللی سرزمین نیکان

 جاب آفر آلمان:

 اگر زبان آلمانی می دانید

 فرصت کاری و اقامت آلمان

 ویژه پزشکان، پرستاران، مامایی، داروسازان ، بهداشت، علوم آزمایشگاهی و کادر درمان

 پروموشن ویژه تا ۱۵ خرداد( ظرفیت محدود )

 هزینه قرارداد معادل دو ماه حقوق

برای دریافت اطلاعات بیشتر اکنون با این شماره تماس بگیرید:

۰۲۱۹۱۰۰۸۳۳۸

پیام رسان واتساپ

📱+۱ (۵۷۹) ۹۵۷-۹۲۹۳

+۹۸ ۹۰۳ ۴۹۴ ۱۴۵۶