شما اینجا هستید :

کانادا مسیرهای مهاجرت بیشتری را به ساکنان موقت ارائه می‌دهد

دانشجویان بین الملل، نیروی کار خارجی، و پناهجویانی که در حال حاضر در کانادا هستند، ممکن است به زودی گزینه‌های اقامت دائم بیشتری دریافت کنند.

 

چرا این تغییر ضروری‌ست؟

وزیر مهاجرت گفت برای کانادا مهم است که شناسایی کند چگونه می‌تواند مسیرهای اقامت دائم را برای دانشجویان بین الملل، نیروی کار موقت خارجی، و پناهجویانی که در این کشور هستند، تسریع کند. این امر برای کاهش چالش‌های اقتصادی کانادا که در حال حاضر به دلیل پایین آمدن سطح مهاجرت ناشی از همه گیری کرونا تا حدی با آن روبرو شده، ضروری‌ست.

پایین آمدن سطح مهاجرت کانادا باعث کاهش سرعت رشد جمعیت، نیروی کار، و اقتصاد شده است.

 

کانادا قرار است از هدف مهاجرتی سال ۲۰۲۰ عقب بماند

کانادا بر اساس سرعت فعلی خود قرار است امسال فقط از ۲۰۰٫۰۰۰ ساکن دائمی استقبال کند، که بسیار کمتر از ۳۴۱٫۰۰۰ مورد هدف آن قبل از شیوع ویروس کروناست. این مسئله در حال حاضر رشد جمعیت کل کانادا را کاهش داده ، که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ فقط ۰.۱ درصد بوده است. جمعیت کانادا معمولاً بیش از یک درصد در سال رشد می‌کند.

 

مزایای تجربه کانادایی

ترکیبی از تحصیل در کانادا، تجربه کار، شبکه‌های اجتماعی و حرفه‌ای، و تسلط به زبان انگلیسی و یا فرانسه منجر به ادغام سریع‌تر بازار کار و دستمزدهای بالا در بلند‌مدت می‌شود.

معیارهای انتخابی توسط IRCC (استان‌ها و مناطق تحت PNP) و کبک استفاده می‌شود، به نامزدهایی با تجربه کار و تحصیل در کانادا اولویت می‎دهد.

 

وزیر اشاره‌ای به نتایج محتمل این تغییرات نکرده است ، بنابراین ذینفعان باید منتظر صحبت رسمی دولت فدرال باشند.

 

منبع خبر: cicnews.ca, November 2020