1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

کانادا مسیرهای مهاجرت بیشتری را به ساکنان موقت ارائه می‌دهد

دانشجویان بین الملل، نیروی کار خارجی، و پناهجویانی که در حال حاضر در کانادا هستند، ممکن است به زودی گزینه‌های اقامت دائم بیشتری دریافت کنند.   چرا این تغییر ضروری‌ست؟ وزیر مهاجرت گفت برای کانادا مهم است که شناسایی کند چگونه می‌تواند مسیرهای اقامت دائم را برای دانشجویان بین الملل، نیروی کار موقت خارجی، و […]

ارتباط با ما