شما اینجا هستید :

کاهش امتیاز «CRS» در جدیدترین «CEC» اکسپرس انتری

متقاضیان «برنامه تجربه کانادایی» با حداقل امتیاز ۳۹۷ دعوت شدند

کانادا در روز ۲۰ مه، انتخاب غیر منتظره‌ای تحت اکسپرس انتری برگزار کرد، و از ۱۸۴۲ متقاضی با حداقل امتیاز ۳۹۷ دعوت به عمل آورد.

پس از انتخاب بی‌سابقه ۱۳ فوریه که دارای حداقل امتیاز ۷۵ بود، امتیازات موردنیاز در انتخاب اخیر، کمترین مورد در سال ۲۰۲۱ بوده است.

بر اساس «قانون تعیین اولویت پذیرش در وضعیت تساوی»، متقاضیانی که حداقل امتیاز ۳۹۷ را داشتند، تنها درصورتی در نظر گرفته شدند که مشخصات اکسپرس انتری خود را قبل از روز ۲۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۹:۲۴ به وقت کانادا ثبت کرده باشند.

 

بررسی اکسپرس انتری در سال ۲۰۲۱

در سال ۲۰۲۱، کانادا ۶۸٫۳۱۷ دعوتنامه صادر کرده است.

برای دستیابی به هدف ۴۰۱،۰۰۰ مقیم دائم جدید در سال ۲۰۲۱ با وجود محدودیت‌های سفر، «IRCC» انتخاب‌های مختص «PNP» و«CEC» را با هدف ارائه اقامت دائم به متقاضیان داخل کانادا برگزار کرده است.

اکثر متقاضیان هر دو شاخه در کانادا حضور دارند.

 

درباره اکسپرس انتری

اکسپرس انتری سیستم مدیریت برنامه کانادا برای سه برنامه مهاجرت فدرال است:

  • «برنامه نیروی کار متخصص فدرال» (FSWP)،
  • «برنامه نیروی کار ماهر فدرال» (FSTP)، و
  • «برنامه تجربه کانادایی» (CEC).

«IRCC» برای متقاضیان دارای بالاترین امتیاز، «دعوتنامه برای ارسال درخواست» (ITA) ارسال می‌کند.

در سال ۲۰۲۱، بیشترین تعداد مقیمان دائم جدید از طریق برنامه‌های تحت مدیریت اکسپرس انتری پذیرش خواهند شد.