شما اینجا هستید :

کمک میلیارد دلاری تازه‌وارادان به اقتصاد انتاریو و کبک

طبق بررسی‌های اخیر، مهاجرت برای کمک به اقتصاد انتاریو و کبک جهت بهبود پس از کووید۱۹ حائز اهمیت است.

بر اساس گزارش اخیر «Scotiabank»، مهاجرت باعث رونق اقتصادی طولانی مدت در انتاریو و کبک خواهد شد.

حتی اگر شرایط بازار کار به طور کامل بهبود نیافته باشد، در صورتی که کانادا اهداف جدید مهاجرتی خود را محقق کند، افزایش تازه واردان می‌تواند بیش از ۲٫۹ میلیارد دلار به اقتصاد انتاریو، و حدود ۱ میلیارد دلار به اقتصاد کبک کمک کند.

اگر اختلاف نیروی کار بین مهاجران و افراد متولد کانادا از بین برود، بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد انتاریو اضافه خواهد شد.

 

تردیدها درباره افزایش سطح مهاجرت

با توجه به اینکه در طول تاریخ، افراد تازه وارد نسبت به نیروی کار متولد کانادا در بازار کار عملکرد پایین‌تری داشته اند، ممکن است برخی از افراد تصمیم به افزایش مهاجرت طی دوران رکود اقتصادی را زیر سوال ببرند.

با این حال، مهاجران نقش عمده‌ای در اقتصاد داشته، و حضور آنها قبل از همه گیری نیز، باعث بهبود وضعیت اقتصادی کبک و انتاریو بوده است.

این بررسی نشان می‌دهد که مهاجران طی پنج سال آینده، به طور قابل توجهی در تولید اقتصادی این دو استان، تأثیر گذار خواهند بود.

انتظار می‌رود پس از سال ۲۰۲۲، مهاجران نیمی از رشد اقتصادی تولید شده در هر دو استان را تشکیل دهند.

مهاجران به طور مداوم نسبت به نیروی کار متولد کانادا نرخ بیکاری بیشتری داشته اند.

این شکاف‌ها بین عملکرد مهاجران و کانادایی‌ها با گذشت زمان در نیروی کار باریک‌تر شده است.

طبق این گزارش، از بین بردن این شکاف‌ها نیازمند همکاری طرفین جامعه تجاری و همچنین سیاست گذاران خواهد بود.

اگرچه جامعه تجاری می‌تواند از طریق ابتکارات مربوط به نیروی کار، از تازه واردان پشتیبانی کند، این امر به عهده‌ سیاست گذاران است که محیطی مناسب برای رونق بیزینس‌ها فراهم کنند.