شما اینجا هستید :

گزارشی از عملکرد «PNP» کانادا در ماه آوریل سال جاری

 

مجموعاً ۶۴۷ متقاضی از طریق انتخاب‌های مختص «PNP»، و ۳۶۲۵ متقاضی توسط استان‌ها برای اقامت دائم دعوت شده اند

تمامی استان‌ها و قلمرو‌های کانادا، به استثنای کبک و نوناووت، دارای «برنامه انتخاب استانی» (PNP) هستند.

«PNP»های پایه (base) توسط خود استان‌ها و به طور مستقل فعالیت می‌کنند، اما «PNP»های پیشرفته (enhanced) با سیستم اکسپرس انتری همسو هستند.

به افرادی که از «PNP»های پیشرفته نامزدی استانی دریافت کنند، ۶۰۰ امتیاز فوق العاده تعلق می‌گیرد.

 

خلاصه‌ای از عملکرد «PNP»ها طی ماه آوریل

 

  • انتاریو

«برنامه انتخاب استانی انتاریو» (OINP) طی انتخابی در روز ۱۳ آوریل، از ۵۲۸ متقاضی اکسپرس انتری دارای سابقه کار فنی دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند.

انتاریو در ماه آوریل اعلام کرد که سیستم «EOI» را برای دو زیرشاخه «PNP» خود راه اندازی کرده است.

 

  • آلبرتا

زیرشاخه اکسپرس انتری «برنامه انتخاب استانی آلبرتا» (AINP) در ماه آوریل، مجموعاً ۴۰۰ متقاضی را طی دو انتخاب، دعوت کرد.

 

  • ساسکاچوان

در ماه آوریل، «برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان» (SINP) طی دو انتخاب تحت «اکسپرس انتری» و «مشاغل موردنیاز»، در مجموع ۵۴۸ دعوتنامه برای درخواست نامزدی استانی صادر کرد.

 

  • منیتوبا

«برنامه انتخاب استانی منیتوبا» (MPNP) در ماه آوریل، طی سه انتخاب، ۱۰۰۹ «دعوتنامه اقدام به درخواست» (LLA) برای «نیروی کار متخصص منیتوبا»، «شاخه آموزش بین الملل»، و «نیروی کار متخصص خارجی» صادر کرد.

 

  • بریتیش کلمبیا

در ماه گذشته، «برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا» (BC PNP) 984 متقاضی را تحت «اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا» (EEBC)، «مهاجرت از طریق تخصص» (SI)، زیرشاخه‌های «مهاجرت کارآفرینان»، و «پایلوت تکنولوژی»، برای درخواست نامزدی استانی دعوت کرد.

 

  • جزیره پرنس ادوارد

جزیره پرنس ادوارد در روز ۱۵ آوریل، ۱۵۶ دعوتنامه را برای متقاضیان «اکسپرس انتری» و «شاخه کار Labour Impact» صادر کرد.