شما اینجا هستید :

گزینه‌‌های «اجازه کار» کانادایی برای کارآفرینان مهاجر

شاخه «مالک/ اپراتور» سابق دیگر فعالیت ندارد

 

شاخه «مالک/ اپراتور» اجازه کار از تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۱، از «برنامه نیروی کار موقت خارجی» (TFWP) حذف شده است. این شاخه به متقاضیان اجازه می‌داد بدون نیاز به تبلیغات موردنیاز برای «ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار» (LMIA)، درخواست «اجازه کار» دهند.

از تاریخ ۱ ژانویه، کانادا درخواست متقاضیان انگلیس تحت توافق نامه جدید تجارت کانادا و انگلیس، پردازش می‌شوند.

برای شروع کار در کانادا، اتباع خارجی باید «اجازه کار» دریافت کنند. گزینه‌های جایگزین برای دریافت این مجوز به شرح زیر است:

 

انتقال درون شرکتی (ICT)

اجازه کار انتقال درون شرکتی برای کارآفرینانی است که قصد گسترش یک بیزینس خارجی را در کانادا دارند.

از طریق این «اجازه کار»، صاحبان مشاغل می‌توانند زمان خود را بین مدیریت بیزینس فعلی خود در خارج از کشور و افتتاح شعبه، شرکت تابعه، یا شرکت وابسته کانادا تقسیم کنند.

متقاضیان باید:

  • بیزینس‌های جدید کانادایی باید «تست ماندگاری» (viability test) را پشت سر بگذارند؛ که می‌تواند با ارائه اطلاعات مالی، شواهدی مبنی بر امنیت مکان موردنظر، و یک بیزینس پلن که حداقل یک کانادایی را در اولین سال فعالیت استخدام می‌کند، به دست آید.
  • شرکت خارجی و بیزینس کانادایی باید در مالکیت با یکدیگر ارتباط داشته باشند، به این معنا که باید یا دارای یک شعبه یا شرکت تابعه منبع، یا شرکت وابسته باشند.
  • شخصی که برای مدیریت مشاغل جدید کانادایی انتخاب می‌شود، باید در بیزینس خارجی استخدام شده باشد که قصد دارد شخص را حداقل برای یک سال در یک سمت مدیریتی یا اجرایی حفظ کند.

 

سرمایه گذاران «CUSMA»

شهروندان آمریکا یا مکزیک که در مشاغل جدید یا فعلی در کانادا سرمایه گذاری می‌کنند، می‌توانند واجد شرایط درخواست «مجوز کار» تحت برنامه «توافق‌نامه سرمایه گذاران کانادا، آمریکا، و مکزیک»(CUSMA)  باشند.

برای ارسال درخواست، سرمایه گذاران باید یک بیزینس پلن با جزئیات کامل در خصوص سرمایه موردنیاز برای ایجاد یا خرید بیزینس تهیه کنند. آنها همچنین باید نشان دهند که بخش قابل توجهی از این بودجه قبلاً به پروژه موردنظر اختصاص داده شده است.

 

سرمایه گذاران «CETA»

سرمایه گذاران اروپایی که واجد شرایط برنامه «سرمایه گذاران CETA» هستند، می‌توانند به مدت یک سال، بدون نیاز به «LMIA»، در کانادا بمانند.

در صورتی که سرمایه گذاران در یک موقعیت نظارتی یا اجرایی، توسط سازمانی که سرمایه قابل توجهی را به مشاغل کانادایی اختصاص داده است، استخدام شده باشند، واجد شرایط درخواست خواهند بود.

مفاد مورد نیاز این برنامه مشابه «CUSMA» است.

 

کارآفرینان/ افراد خود اشتغال

«مجوز کار کارآفرینان/ افراد خوداشتغال» برای کارآفرینانی در نظر گرفته شده است که حداقل ۵۰ درصد از بیزینس‌های فصلی کانادا را در اختیار دارند. «اجازه کار» برای صاحبان بیزینس کانادایی که قصد زندگی در خارج از کانادا را داشته باشد،  بدون نیاز به «LMIA» می‌باشد.

این افراد باید نشان دهند که بیزینس آنها برای کانادایی‌ها منافع اقتصادی، اجتماعی، یا فرهنگی قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.