1 نتیجه جستجو برای:

جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

۷۶۱ متقاضیِ مهاجرت از اکسپرس انتری دعوت‌نامه گرفتند

کانادا در تاریخ ۲۹ سپتامبر برای ۷۶۱ متقاضی اکسپرس انتری دعوت‌نامه صادر کرد تا برای اقامت دائم درخواست دهند. متقاضیانِ دعوت شده تحت “برنامه مهاجرتی استانی” (PNP) اقدام کرده بودند که به طور خودکار ۶۰۰ امتیاز به امتیاز اکسپرس انتری پایه آنها اضافه می‌کند. در نتیجه، متقاضیان برای دعوت شدن به امتیاز حداقل ۷۴۲ نیاز […]

ارتباط با ما