همکاری با ما

همکاری با ما

محیط کاری کنپارس

مفتخریم که اعلام کنیم شرکت کنپارس از زمان تاسیس تاکنون همواره در مسیر رشد و پیشرفت قرار داشته و برای این مسیر انتهایی در نظر ندارد. از ویژگی های مهم این محیط کاری می توان به حس مسئولیت پذیری، تعهدگرایی، همدلی و صمیمت، امنیت شغلی، احترام به کلام و حرمت انسانی و نیاز به رشد و پیشرفت اشاره کرد. برای حضور در این مجموعه می بایست بکوشید تا به موفقیت خود و دیگران متعهد باشید.

برای پیوستن به خانواده کنپارس، فرم استخدام آنلاین را تکمیل و ارسال نمایید.

فرصت های شغلی کنپارس

  • امور مالی و قرارداد

  • امور اداری (مشاوره، کارشناس موکلین، مسئولین دفتر)

  • بخش پژوهش، رضایت سنجی و آمار

  • بخش تحقیق و توسعه و روابط عمومی

  • بخش پشتیبانی و فناوری اطلاعات

فرآیند پیوستن به خانواده کنپارس

  • تکمیل و ارسال فرم همکاری با ما

  • بررسی رزومه

  • دعوت به مصاحبه

  • دوره آزمایشی

  • استخدام

فرم دعوت به همکاری

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false”]

مشارکت

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false”]

ارتباط با ما