اطلاعات وارد شده تکراری است

شماره تماس و آدرس ایمیل وارد شده قبلا در سیستم ثبت شده است.