دسته بندی: 281 دلار کانادا. ونکوور بر اساس اطلاعات بسیاری از منابع، ونکوور بزرگترین شهر بریتیش کلمبیا بالاترین هزینه اجاره را در میان کلان شهرهای بزرگ کانادا دارد. نتایج به شرح زیر است: واحدهای آپارتمان مجردی: 2