دسته بندی: 713 دلار کانادا. وینیپگ وینیپگ مرکز شهر منیتوبا و بزرگترین منطقه شهری استان است. نرخ اجاره‌ها در آن بدین شرح هستند: واحدهای آپارتمان مجردی: 971 دلار کانادا؛ واحدهای آپارتمان یک خوابه: 1