شما اینجا هستید :

باز شدن پرتال ثبت‌نام انتاریو برای شاخه پیشنهاد کاری کارفرما: نیروی کار خارجی

انتاریو در تاریخ ۲۱ اکتبر، پرتال ثبت‌نام خود را برای شاخه «پیشنهاد کاری کارفرما: نیروی کار متخصص» باز می‌کند.

متقاضیان مهاجرت جهت شرکت در این برنامه انتخاب استانی (PNP) نیاز به داشتن پیشنهاد کاری برای زمان حال و فرم بروز کارفرما دارند.

برنامه انتخاب استانی انتاریو (OINP) انتظار دارد شمار زیادی از کاربران به این سیستم دسترسی داشته باشند.

به محض تکمیل ظرفیت ثبت‌نام، سیستم به صورت خودکار بسته می‌شود. معمولاً ظرفیت سیستم در همان روز باز شدن پرتال، کامل می‌شود.

برای ثبت‌نام در این سیستم، متقاضیان باید به صورت مستقیم از سایت دولتی شاخه پیشنهاد کاری کارفرما: نیروی کار خارجی، به پرتال پرونده الکترونیکی OINP دسترسی پیدا کرده، و سپس روی گزنیه «Submit an application» (ارسال درخواست) کلیک کنند. برای دسترسی به سیستم پرونده الکترونیکی، پیشنهاد می‌شود که از دسکتاپ، مثل کامپیوتر خانگی و لپتاپ، استفاده شود.

هنگام ثبت‌ درخواست، پیشنهاد کاری شما باید برای زمان حال باشد. درخواست‌های جدید که در آن تاریخ احتمالی بازگشت به کار اعلام شده است، مورد قبول نیستند. تمام مدارک پشتیبان، از جمله پیشنهاد کاری بروز با تاریخ قطعی و حتمی شروع به کار، باید ضمیمه درخواست شده باشند.

متقاضیان باید جدیدترین نسخه فرم کارفرما را تکمیل کرده و آن را در تاریخ ۲۱ اکتبر ارسال کنند. اگر چه در فرم کارفرما ذکر شده است که فرم باید ظرف شش ماه پس از امضای آن ارسال شود، اما اطلاعات ثبت شده در آن باید برای زمان حال باشد.

منبع خبر: ontario.ca, October 2020