شما اینجا هستید :

تاخیر در برنامه اسپانسرشیپ

برنامه اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ و مادربزرگ به تعویق افتاده است.

هر ساله در ماه ژانویه، دولت فدرال پذیرای درخواست اسپانسرشیپ والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ هایی است که توسط شهروندان یا مقیم های دائم کانادایی ارائه شده است.

در ابتدا بررسی درخواست ها به ترتیب ورود آنها بود.

سپس سیستم به صورت قرعه کشی انجام شد که انتقاد های زیادی را به دنبال داشت.

بعد از آن سیستم پذیرش آنلاین در نظر گرفته شد که ظرفیت موجود به سرعت تکمیل شد. از این رو دولت فدرال تصمیم بر آن داشته است که بار دیگر روند پذیرش درخواست ها را مورد بازبینی قرار دهد.

در دسامبر ۲۰۱۹، وزیر جدید مهاجرت به مقامات دستور داد تا برنامه های مربوط به اسپانسرشیپی والدین و پدربزرگ و مادربزرگ را به تعویق بیندازد.

وی قصد دارد تا آپریل ۲۰۲۰، دستورالعمل هایی برای مدیریت پذیرش درخواست های این برنامه ارائه کند.