شما اینجا هستید :

تاریخ و ظرفیت پذیرش دو برنامه مهاجرت تجاری استان کبک اعلام شد

وزارت مهاجرت، گسترش فرهنگ و زبان فرانسوی و یکپارچه‌سازی (MIFI) کبک، روز چهارشنبه ۲۸ اکتبر به تشریح دو حکم تصویب شده توسط هیئت دولت این استان پرداخت. این دو حکم، تعیین‌کننده تعداد ظرفیت‌ پذیرش دو برنامه مهاجرت تجاری، یعنی «برنامه خود اشتغالی کبک» و «برنامه کارآفرینی کبک» است.

به گفته وزارت مهاجرت کبک، این استان از اول نوامبر ۲۰۲۰ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱، تعداد ۵۰ درخواست برای برنامه خود اشتغالی کبک می‌پذیرد.

کبک مطابق اولین شاخه برنامه کارآفرینی، تعداد ۲۵ درخواست را از اول نوامبر ۲۰۲۰ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ می‌پذیرد. جهت بازبینی و بهبود دومین شاخه برنامه کارآفرینی، درخواست‌ها برای این شاخه به مدت یک سال به تعویق می‌افتد.

علاوه بر این، کبک در این اعلامیه از ایجاد تغییرات در فرآیند ثبت‌نام در برنامه اسپانسرشیپ پناهندگان خبر داد.

 

منبع خبر: immigration-quebec.gouv.qc.ca, October 2020