شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب استان بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی

تاریخ برگزاری: ۱۷ مارس ۲۰۲۰

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۸۷

دعوتنامه ها در چهار گروه به شرح زیر صادر شد:

نیروی متخصص-SI

فارغ التحصیلان خارجی-SI

نیروی متخصص-EEBC

فارغ التحصیلان خارجی-EEBC

حداقل امتیاز برای کلیه گروه ها ۹۰ بود.