شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب استان بریتیش کلمبیا

انتخاب بریتیش کلمبیا- نیروی متخصص و متقاضیان اکسپرس انتری

تاریخ برگزاری: ۴ فوریه

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۸۵

دعوتنامه ها برای متقاضیان در گروه های زیر صادر شد:

نیروی متخصصSI-

فارغ التحصیلان خارجی-  SI

نیروی متخصص- EEBC

فارغ التحصیلان خارجی –EEBC

حداقل امتیاز: ۹۰

انتخاب بریتیش کلمبیا در برنامه کارآفرینی

تاریخ برگزاری: ۴ فوریه

دعوتنامه ها برای متقاضیان در ۲ گروه برگزار شد:

برنامه کارآفرینی در گروه اصلی

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۱۴

حداقل امتیاز: ۱۱۵

برنامه کارآفرینی در گروه منطقه ای

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۵

حداقل امتیاز: ۱۱۶