شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب اکسپرس انتری آلبرتا(AINP)

در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی، استان آلبرتان برای تعدادی از متقاضیان اکسپرس انتری دعوتنامه صادر کرد.

جزییات آن به شرح زیر است:

تاریخ برگزاری: ۹ ژانویه

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۱۵۰

حداقل امتیاز: ۳۵۰

در انتخاب اکسپرس انتری آلبرتا، جاب آفر و سابقه کار در این استان لازم نیست، اما در صورتی که افراد دارای این شرایط باشند در اولویت قرار خواهند گرفت.