شما اینجا هستید :

ساسکاچوان از ۸۵۸ متقاضی اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز دعوت کرد

ساسکاچوان طی شش هفته ی گذشته ۴۷۰۴ دعوت نامه صادر کرده است.

استان ساسکاچوان در ماه اکتبر به پذیرش دیگری برای متقاضیان اکسپرس اینتری و زیر مجموعه مشاغل مورد نیاز پایان داد.

استان ساسکچوان ماه اکتبر را با دوره انتخابی بزرگ دیگری به پایان رساند. در این دوره انتخاب، متقاضیان مهاجرت برنامه نیروی متخصص در دو زیر مجموعه اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز، دعوتنامه دریافت کردند.

۵۸۵ دعوت نامه صادر شده در ۳۱ اکتبر، مانند دعوت نامه های صادر شده طی شش هفته اخیر، از میان برنامه هایی بوده است که متقاضی برای اقدام در آنها نیاز به پیشنهاد کاری یا سابقه کاری کانادایی نداشته است.

زیر مجموعه ی اکسپرس انتری برنامه مهاجرتی استان ساسکاچوان SINP)) به سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است که pool متقاضیان را در سه دسته ی اصلی کارگر ماهر فدرال، مشاغل دارای مهارت و تجربه ی کانادایی مدیریت می کند.

زیر مجموعه مشاغل مورد نیاز برای آن دسته از متقاضیان مهاجرت که در سیستم اکسپرس انتری پروفایل ندارند، باز است.

برگزاری ۱۱ دوره انتخابی و صدور بیش از ۴۷۰۰ دعوتنامه از ۲۵ سپتامبر

برنامه مهاجرتی استان ساسکاچوان (SINP) از ۲۵ سپتامبر شش دوره انتخابی را از طریق زیر مجموعه اکسپرس اینتری و پنج دوره هم برای متقاضیان مشاغل مورد نیاز برگزار کرده است.

طی این ۱۱ دوره، در مجموع ۴۷۰۴ دعوت نامه به منظور درخواست پذیرش استانی برای متقاضیان در هر دو زیر مجموعه صادر شده است.

این پذیرش از رویکرد جدید SINP برای مشاغلی که در دو زیر مجموعه واجد شرایط هستند، پیروی می کند. هر دو مورد علاوه شرایط دیگر، نیازمند حداقل یک سال سابقه کار در مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان هستند و می بایست این سابقه کاری با رشته تحصیلی متقاضی مطابقت داشته باشد.

در اواسط ماه سپتامبر، SINP  لیست مشاغل محدود مورد نیاز را به لیستی از مشاغل محروم تغییر داد که به طور قابل توجهی تعداد مشاغل واجد شرایط از ۱۹ به بیش از ۲۰۰ افزایش یافت.

پذیرش ۳۱ اکتبر دعوت نامه هایی را برای متقاضیان در ۵۸ شغل اعم از متخصصان منابع انسانی، تحلیلگران و مشاوران سیستم های اطلاعاتی، تحلیلگران پایگاه داده وکنترل کننده داده ها، تکنسین ها و طراحان، مهندسین مکانیک هواپیما و بازرسان هواپیما صادر کرد.

یا ثبت ابراز علاقمندی Expression of Interest

به منظور دریافت پذیرش استانی ساسکاچوان از طریق هر یک از زیر مجموعه ها، متقاضیان باید ابراز علاقمندی یا  (EOI)خود را در سیستم برنامه مهاجرتی استان ساسکاچوان ثبت کنند.

داوطلبان واجد شرایط برای هر دو زیر گروه امتیازی را براساس جدول امتیازبندی و با در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند سن، تحصیلات، تجربه کار ماهر، مهارت در زبان های انگلیسی یا فرانسوی و داشتن ارتباط خویشاوندی با استان ساسکاچوان از مجموع ۱۰۰ امتیاز به دست می آورند.

از طریق پذیرش های متوالی که توسط SINP انجام می شود، برای متقاضیان دارای بالاترین امتیاز دعوت نامه هایی جهت پذیرش صادر شده است.

کلیه ی متقاضیان اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز با امتیاز ۶۹ به بالا در پذیرش ۳۱ اکتبر دعوتنامه دریافت کرده اند.

برنامه مهاجرتی استان ساسکاچوان برای متقاضیان واجد شرایطی که حداقل دارای ۶۸ امتیاز، ۱۰ سال سابقه کار و دانش زبان انگلیسی یا فرانسه حداقل در سطح CLB 7 داشتند نیز دعوتنامه صادر کرد.

متقاضیان اکسپرس انتری که دعوتنامه استانی ساسکچوان را دریافت می کنند، در سیستم امتیاز بندی جامع اکسپرس انتری نیز ۶۰۰ امتیاز به دست می آورند و بدین ترتیب برای ارائه درخواست اقامت دائم استان انتخاب خواهند شد.