شما اینجا هستید :

ساسکاچوان

انتخاب ۱۶ آگوست ۲۰۲۳ ساسکاچوان

در انتخاب استانی اخیر ساسکاچوان ۶۴۲ دعوتنامه مهاجرت به کانادا صادر شد

در تاریخ ۱۶  آگوست، اداره مهاجرت استان ساسکاچوان ۶۴۲ دعوتنامه مهاجرتی در سیستم ابراز علاقه‌مندی یا همان EOI (Expression of Interest) از طریق برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان صادر کرد.  

این انتخاب متقاضیان اهل کشورهای ایرلند‌، لهستان، چک، آلمان، لیتوانی، اسلواکی، اوکراین و هند را مورد هدف قرار داد و دعوتنامه‌ها از طریق زیرگروه مشاغل مورد تقاضا (Occupations In-Demand stream) و سیستم اکسپرس انتری صادر شدند.  

همچنین این دعوتنامه‌ها کدهای شغلی مشخصی‌ را در سیستم ملی طبقه‌بندی شغلی کانادا (National Occupational Classification) مورد هدف قرار دادند و حداقل امتیاز لازم برای متقاضیان ۶۰ بود. 

دعوتنامه‌ها به شرح زیر صادر شدند:

تاریخ انتخاب گروه حداقل امتیاز دعوتنامه کدهای شغلی

۱۶ آگوست ۲۰۲۳

مشاغل مورد تقاضا  ۶۰ ۱۲

(متقاضیان ایرلندی)

NOC: 10010, 10029, 11101, 11109, 11202,

۱۲۰۱۱, ۱۲۱۱۱, ۲۱۱۰۱, ۲۱۲۱۱, ۲۱۲۲۰,

۲۱۲۲۱, ۲۱۲۲۲, ۲۱۲۲۳, ۲۱۲۳۱, ۲۱۲۳۲,

۲۱۲۳۴, ۲۱۳۱۱, ۲۲۱۰۰, ۲۲۲۱۳, ۲۲۲۲۰,

۲۲۲۲۱, ۲۲۲۳۲, ۴۱۴۰۲, ۴۱۴۰۴, ۴۳۱۰۰,

۶۳۱۰۲, ۷۰۰۱۰, ۷۰۰۱۲

اکسپرس انتری ۶۰ ۲۳

(متقاضیان ایرلندی)

NOC: 10010, 10029, 11101, 11109, 11202,

۱۲۰۱۱, ۱۲۱۱۱, ۲۱۱۰۱, ۲۱۲۱۱, ۲۱۲۲۰,

۲۱۲۲۱, ۲۱۲۲۲, ۲۱۲۲۳, ۲۱۲۳۱, ۲۱۲۳۲,

۲۱۲۳۴, ۲۱۳۱۱, ۲۲۱۰۰, ۲۲۲۱۳, ۲۲۲۲۰,

۲۲۲۲۱, ۲۲۲۳۲, ۴۱۴۰۲, ۴۱۴۰۴, ۴۳۱۰۰,

۶۳۱۰۲, ۷۰۰۱۰, ۷۰۰۱۲

۱۶ آگوست ۲۰۲۳ مشاغل مورد تقاضا ۶۰ ۷۸

(متقاضیان  از کشورهای لهستان، چک، آلمان، لیتوانی، اسلواکی، اوکراین) 

NOC: 00012, 10010, 10012, 10021, 10022,

۱۰۰۲۹, ۱۰۰۳۰, ۱۱۱۰۱, ۱۱۱۰۹, ۱۱۲۰۰,

۱۱۲۰۱, ۱۱۲۰۲, ۱۲۰۱۰, ۱۲۰۱۳, ۱۲۱۰۰,

۱۲۲۰۰, ۱۳۱۰۰, ۱۳۱۱۰, ۱۳۱۱۱, ۱۳۱۱۲,

۲۰۰۱۰, ۲۰۰۱۲, ۲۱۱۰۱, ۲۱۱۱۰, ۲۱۱۱۲,

۲۱۱۲۰, ۲۱۲۰۰, ۲۱۲۱۱, ۲۱۲۲۰, ۲۱۲۲۱,

۲۱۲۲۲, ۲۱۲۲۳, ۲۱۲۳۰, ۲۱۲۳۱, ۲۱۲۳۲,

۲۱۲۳۳, ۲۱۲۳۴, ۲۱۳۰۰, ۲۱۳۰۱, ۲۱۳۱۰,

۲۱۳۱۱, ۲۲۲۲۰, ۲۲۲۲۱, ۲۲۳۰۰, ۲۲۳۰۱,

۲۲۳۱۰, ۲۲۳۱۱, ۳۲۱۲۰, ۴۰۰۲۰, ۴۰۰۳۰,

۴۱۲۰۰, ۴۱۲۱۰, ۴۱۳۰۰, ۴۱۴۰۰, ۴۱۴۰۱,

۴۱۴۰۲, ۴۱۴۰۳, ۴۱۴۰۴, ۴۱۴۰۵, ۴۳۱۰۰,

۶۰۰۱۰, ۶۰۰۲۰, ۶۰۰۳۱, ۶۲۱۰۰, ۶۳۱۰۲,

۷۰۰۱۰, ۸۰۰۲۰, ۸۲۰۳۰, ۹۰۰۱۰, ۹۳۱۰۱

اکسپرس انتری ۶۰ ۹۸

(متقاضیان  از کشورهای لهستان، چک، آلمان، لیتوانی، اسلواکی، اوکراین)

NOC: 00012, 10010, 10012, 10021, 10022,

۱۰۰۲۹, ۱۰۰۳۰, ۱۱۱۰۱, ۱۱۱۰۹, ۱۱۲۰۰,

۱۱۲۰۱, ۱۱۲۰۲, ۱۲۰۱۰, ۱۲۰۱۳, ۱۲۱۰۰,

۱۲۲۰۰, ۱۳۱۰۰, ۱۳۱۱۰, ۱۳۱۱۱, ۱۳۱۱۲,

۲۰۰۱۰, ۲۰۰۱۲, ۲۱۱۰۱, ۲۱۱۱۰, ۲۱۱۱۲,

۲۱۱۲۰, ۲۱۲۰۰, ۲۱۲۱۱, ۲۱۲۲۰, ۲۱۲۲۱, ۲۱۲۲۲, ۲۱۲۲۳, ۲۱۲۳۰, ۲۱۲۳۱, ۲۱۲۳۲,

۲۱۲۳۳, ۲۱۲۳۴, ۲۱۳۰۰, ۲۱۳۰۱, ۲۱۳۱۰,

۲۱۳۱۱, ۲۲۲۲۰, ۲۲۲۲۱, ۲۲۳۰۰, ۲۲۳۰۱,

۲۲۳۱۰, ۲۲۳۱۱, ۳۲۱۲۰, ۴۰۰۲۰, ۴۰۰۳۰,

۴۱۲۰۰, ۴۱۲۱۰, ۴۱۳۰۰, ۴۱۴۰۰, ۴۱۴۰۱,

۴۱۴۰۲, ۴۱۴۰۳, ۴۱۴۰۴, ۴۱۴۰۵, ۴۳۱۰۰,

۶۰۰۱۰, ۶۰۰۲۰, ۶۰۰۳۱, ۶۲۱۰۰, ۶۳۱۰۲,

۷۰۰۱۰, ۸۰۰۲۰, ۸۲۰۳۰, ۹۰۰۱۰, ۹۳۱۰۱

۱۶ آگوست ۲۰۲۳ مشاغل مورد تقاضا ۶۰ ۲۰۷

(متقاضیان هندی)

NOC: 00015, 13101, 21120, 22212, 22232,

۲۲۳۰۰, ۲۲۳۰۳, ۷۰۰۱۰, ۷۲۰۱۰, ۷۲۰۱۱,

۷۲۰۱۲, ۷۲۰۱۳, ۷۲۰۱۴, ۷۲۰۲۰, ۷۲۰۲۱,

۷۲۱۰۰, ۷۲۱۰۶, ۷۲۲۰۰, ۷۲۳۰۰, ۷۲۳۰۱,

۷۲۳۲۰, ۷۲۴۰۰, ۷۲۴۰۱, ۷۲۴۱۰, ۷۲۵۰۰,

۷۳۱۱۲

اکسپرس انتری ۶۰ ۲۲۴

(متقاضیان هندی)

۰۰۰۱۵, ۱۳۱۰۱, ۲۱۱۲۰, ۲۲۲۱۲, ۲۲۲۳۲,

۲۲۳۰۰, ۲۲۳۰۳, ۷۰۰۱۰, ۷۲۰۱۰, ۷۲۰۱۱,

۷۲۰۱۲, ۷۲۰۱۳, ۷۲۰۱۴, ۷۲۰۲۰, ۷۲۰۲۱,

۷۲۱۰۰, ۷۲۱۰۶, ۷۲۲۰۰, ۷۲۳۰۰, ۷۲۳۰۱,

۷۲۳۲۰, ۷۲۴۰۰, ۷۲۴۰۱, ۷۲۴۱۰, ۷۲۵۰۰,

۷۳۱۱۲

برای اطلاعات بیشتر بخوانید:

انتخاب ۸ جون ۲۰۲۳ ساسکاچوان

انتخاب ۱۸ می ۲۰۲۳ ساسکاچوان

انتخاب ۲۳ مارچ ۲۰۲۳ ساسکاچوان

روند ابراز علاقه‌مندی در ساسکاچوان چیست؟

 • ایجاد پروفایل در سیستم ابراز علاقه‌مندی (EOI)
 • وارد شدن در سیستم ابراز علاقه‌مندی (EOI)
 • انتخاب متقاضیان در سیستم (EOI)
 • صدور دعوتنامه درخواست (ITA) از طریق انتخابات منظم.
 • متقاضیان باید درخواست تکمیلی را ظرف ۶۰ روز ارسال کنند. 
 • درخواست‌ها توسط مقامات برنامه انتخاب استانی ارزیابی و تصمیم نهایی گرفته می‌شود. 

زیرگروه اکسپرس انتری 

زیرگروه اکسپرس انتری برنامه استانی است که با سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است. سیستم اکسپرس انتری، متقاضیان سه برنامه مهاجرت اقتصادی فدرال را مدیریت می‌کند. 

متقاضیانی که در سیستم اکسپرس انتری پروفایل دارند، برای دریافت دعوت‌نامه از استان ساسکاچوان، باید در سیستم EOI ساسکاچوان هم پروفایلی ایجاد کنند. 

گواهی استانی، ۶۰۰ امتیاز به امتیاز متقاضیانِ سیستم اکسپرس انتری اضافه و دریافت دعوتنامه از اداره مهاجرت کانادا را تضمین می‌کند. 

شرایط

 • داشتن پروفایل در سیستم اکسپرس انتری، با شماره پروفایل و کد اعتبار سنجی کارجو
 • کسب حداقل ۶۰ امتیاز در سیستم امتیازبندی برنامه استانی ساسکاچوان (SINP)
 • ارائه نتایج آزمون زبان معتبر طبق پروفایل اکسپرس انتری
 • داشتن پیشنهاد شغلی از یک کارفرما در ساسکاچوان که تمام‌وقت و دائمی و در یکی از کدهای شغلی ۰، A،(NOC)  B باشد. 
 • داشتن سابقه کار تمام‌وقت در یک شغل مرتبط با تحصیلات:
  • حداقل یک سال سابقه کارِ در ۱۰ سال گذشته در یک تخصص حرفه‌ای (غیر حوزه فنی)
  • حداقل دو سال سابقه کار در یک تحصص فنی در پنج سال گذشته؛ یا
  • حداقل یک سال سابقه کار در کانادا طی سه سال گذشته (فنی و غیرفنی).
 • مدرک دانشگاهی حداقل فوق‌دیپلم
 •  برای تمام مدارک تحصیلی که از مؤسسات آموزشی خارج از کانادا هستند، باید ارزیابی مدرک تحصیلی (ECA) ارائه شود. 
 • در صورت نظام‌مند بودن شغل متقاضی، باید مجوز لازم برای آن از کانادا دریافت شود. 
 • تمکن مالی و طرح برای اسکان در ساسکاچوان
 • پرداخت هزینه درخواست غیر قابل استرداد ۳۰۰ دلاری به صورت آنلاین.

زیرگروه مشاغل مورد تقاضا

زیرگروه مشاغل مورد تقاضا، برای متقاضیانی است که در سیستم اکسپرس انتری پروفایل ندارند. این زیرگروه به نیروی کار با مهارت بالا و با سابقه ‌کار در یکی از مشاغل مورد تقاضا در ساسکاچوان اختصاص دارد که پیشنهاد شغلی از این استان ندارند. 

برای ارائه درخواست از طریق زیرگروه مشاغل مورد تقاضا، شهروندان خارجی ابتدا باید به‌صورت آنلاین پروفایل EOI ایجاد کنند. 

سیستم EOI، به ساسکاچوان امکان انتخاب متقاضیانی را می‌دهد که پتانسیل پیشرفت در این استان را دارند. متقاضیان در این سیستم بر اساس سابقه کار، میزان تحصیلات، دانش زبان، سن، و ارتباط با استان ارزیابی شده و توانایی‌شان برای اقامت در ساسکاچوان سنجیده می‌شوند. 

شرایط

متقاضیان مهاجرتی از طریق این زیرگروه باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • کسب حداقل ۶۰ امتیاز در سیستم امتیازبندی برنامه استانی ساسکاچوان (SINP)
 • حداقل CLB4 زبان، ممکن است از متقاضی نمره زبان بالاتری هم خواسته شود
 • داشتن پیشنهاد شغلی از یک کارفرما در ساسکاچوان که تمام‌وقت و دائمی و در یکی از کدهای شغلی NOC 0،NOC A، NOC B  باشد. 
 • حداقل یک سال سابقه کارِ مرتبط با پیشنهاد شغلی در ۱۰ سال گذشته (قبل از ارائۀ درخواست) در فهرست مشاغل ساسکاچوان
 • مدرک دانشگاهی حداقل فوق‌دیپلم
 •  برای تمام مدارک تحصیلی که از مؤسسات آموزشی خارج از کانادا هستند، باید ارزیابی مدرک تحصیلی (ECA) ارائه شود. 
 • در صورت نظام‌مند بودن شغل متقاضی، باید مجوز لازم برای آن از کانادا دریافت شود. 
 • تمکن مالی و طرح برای اسکان در ساسکاچوان
 • پرداخت هزینه درخواست غیر قابل استرداد ۳۰۰ دلاری به صورت آنلاین.

برای اطلاعات بیشتر بخوانید:

۱۰ شغل موردنیاز استان ساسکاچوان در ۲۰۲۲

در صورت تماس با کنپارس از چه خدماتی بهره‌مند خواهید شد؟

 • مشاوره رایگان و حرفه‌ای با مشاورین باتجربه و کارآزموده کنپارس
 • بررسی شرایط متقاضی برای برنامه‌های مهاجرتی
 • بررسی شانس دریافت ویزا 
 • بستن قرارداد با کنپارس
 • ارائه فهرست مدارک مورد نیاز
 • ارائه راهنمایی‌های لازم در زمینه مدارک و چگونگی تهیۀ آنها 
 • جمع‌آوری مدارک افراد و استانداردسازی آنها
 • استانداردسازی رزومه کاری افراد در شبکه‌های اجتماعی(LinkedIn)
 • تکمیل فرم‌های درخواست
 • ثبت پرونده
 • پیگیری پرونده
 • اعلامِ به‌روزرسانی‌ها
 • همراهی با متقاضی تا دریافت نتیجۀ ویزا
 • در صورت رد ویزا، پیگیری و درخواست تجدید نظر (در صورت نیاز) 

ارتباط با ما:

برای دریافت مشاوره رایگان و انواع خدمات مهاجرتی از طریق شرکت کنپارس می‌توانید با شماره‌های ۰۲۱۹۱۰۰۸۳۳۹ یا ۰۲۱۹۱۰۰۸۳۳۸ تماس گرفته، یا اطلاعات خود را از طریق چت آنلاین سایت یا دایرکت اینستاگرام ارسال کنید و یا اینکه فرم ارزیابی رایگان  ما را پر فرمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود.

همچنین می‌توانید پرسش‌های خود را از طریق شماره‌های واتس اپ (+۱)۵۷۹۹۵۷۹۲۹۳ و ۹۰۳۴۹۴۱۴۵۶(+۹۸) ( کافیست همین حالا شماره تماس ها را لمس کنید ) از ما بپرسید و پاسخ آن‌ها را از طریق همین شماره‌ها دریافت کنید.