برنامه نیروی متخصص استان ساسکاچوان

نیروی متخصص (اکــسپرس انتری)

این زیر گروه مناسب متقاضیانی است که:

 • قصد به زندگی و کار در ساسکچوان دارند،
 • در استخر رقابتی اکسپرس انتری، پروفایل EOI ثبت کرده باشند و
 • شرایط مورد نیاز برنامه را دارند. لازم به ذکر است که این شرایط هر لحظه ممکن است تغییر کند اما پرونده ها باتوجه به شرایط زمان اقدام بررسی خواهند شد.

شرایط برنامه:

 • EOI ثبت شده در استخر رقابتی اکسپرس انتری داشته باشد: یعنی متقاضی می بایست 67 امتیاز و شرایط مورد نیاز برای اقدام در برنامه نیروی متخصص فدرال (اکسپرس انتری) را نیز داشته باشد.
 • حداقل امتیاز 60 از 100 با توجه به جدول امتیازبندی برنامه داشته باشد (براساس این جدول، متقاضی از فاکتورهایی از قبیل سطح تحصیلات، سابقه کار، دانش زبانی، سن و انطباق پذیری امتیاز دریافت خواهد کرد.)
 • ارائه مدرک زبان معتبر و مطابق با اظهارات در پروفایل EOI
 • داشتن حداقل مدرک کاردانی یا دیپلم کالج خارج از ایران و ارائه گزارش ارزیابی مدارک تحصیلی
 • داشتن حداقل یکی از شرایط زیر در زمینه تحصیلی یا حرفه ای:
 • یکسال سابقه کار در 10 سال قبل (مشاغل غیر فنی)
 • دوسال سابقه کار در 5 سال قبل در مشاغل فنی یا
 • 12 ماه سابقه کار در کانادا در 3 سال قبل از اقدام (مشاغل فنی یا غیرفنی)
 • داشتن سابقه کار مرتبط باتوجه به کدشغلی های مورد نیاز استان
 • ارائه گواهی های لازم از سازمان های اعلام شده توسط استان ساسکاچوان برای مشاغل نظام مند
 • ارائه تمکن مالی و برنامه اقامت
 • متقاضیانی که واجدشرایط هستند، انتخاب و برای اقدام دعوت خواهند شد. امتیازی که پروفایل EOI متقاضی دریافت می کند می تواند نشان دهنده احتمال دریافت نامه دعوت به اقدام باشد: متقاضیانی که امتیاز بالاتری دارند، شانس بیشتری برای انتخاب شدن خواهند داشت.

نیروی متخصص (مشاغل مورد تقاضا)

این زیرگروه مناسب متقاضیانی است که:

 • پیشنهاد کاری در استان ساسکچوان ندارند اما در یکی از کدشغلی های مورد تقاضا استان، دارای تخصص هستند و
 • شرایط مورد نیاز برنامه را دارند. لازم به ذکر است که این شرایط هر لحظه ممکن است تغییر کند اما پرونده ها با توجه به شرایط زمان اقدام بررسی خواهند شد.

شرایط برنامه:

 • داشتن امتیاز حداقل 60 از 100 با توجه به جدول امتیاز بندی برنامه انتخابی استان (بر اساس این جدول، متقاضی از فاکتورهایی از قبیل سطح تحصیلات، سابقه کار، دانش زبانی، سن و انطباق پذیری امتیاز دریافت خواهد کرد.)
 • داشتن مدرک زبان در سطح حداقل CLB 4 (توجه شود که ممکن است کارفرما یا سازمان های نظارتی مدرک زبان در سطوح بالاتر از CLB4 از متقاضی درخواست نمایند)
 • داشتن حداقل مدرک کاردانی یا دیپلم کالج خارج از ایران و در صورت نیاز، ارائه گزارش ارزیابی مدرک تحصیلی ECA report
 • داشتن حداقل یکی از شرایط زیر در زمینه تحصیلی یا حرفه ای:
 • یکسال سابقه کار در 10 سال قبل (مشاغل غیر فنی)
 • دوسال سابقه کار در 5 سال قبل در مشاغل فنی یا
 • 12 ماه سابقه کار در کانادا در 3 سال قبل از اقدام (مشاغل فنی یا غیرفنی)
 • داشتن سابقه کار مرتبط با کدشغلی مورد تقاضا استان
 • ارائه گواهی های لازم از سازمان های اعلام شده توسط استان ساسکاچوان برای مشاغل نظام مند
 • ارائه مدارک تمکن مالی و برنامه اقامت

برای اقدام نیاز است تا درخواست علاقمندی EOI خود را ثبت نمایید. متقاضیانی که واجدشرایط هستند، انتخاب و برای اقدام دعوت خواهند شد. امتیازی که پروفایل EOI متقاضی دریافت می کند می تواند نشان دهنده احتمال دریافت نامه دعوت به اقدام باشد: متقاضیانی که امتیاز بالاتری دارند، شانس بیشتری برای انتخاب شدن خواهند داشت.