شما اینجا هستید :

پذیرش مهاجر

طرح ظرفیت پذیرش مهاجر ۲۰۲۶-۲۰۲۴

ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا نسبت به اهداف فعلی بدون تغییر باقی خواهد ماند

طبق برنامه جدید طرح ظرفیت پذیرش مهاجر که روز چهارشنبه اعلام شد، کانادا از حدود ۱٫۵ میلیون مهاجر در سه سال آینده استقبال خواهد کرد. در سال ۲۰۲۴، کشور کانادا پذیرش ۴۸۵ هزار مهاجر جدید را هدف قرار خواهد داد. در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، کانادا به دنبال پذیرش  ۵۰۰ هزار مهاجر جدید در هر سال خواهد بود.

اهداف همان اهداف اعلام شده در برنامه سطوح مهاجرت ۲۰۲۵-۲۰۲۳ است.  اطلاعات جدیدی که منتشر شده است، هدف سال ۲۰۲۶ و همچنین به‌روزرسانی‌هایی برای سطوح مهاجرانی است که در هر طبقه و برنامه مهاجرتی بین سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۴ پذیرفته می‌شوند.

تفکیک اهداف مهاجرت بر اساس طبقه مهاجرتی

در سال ۲۰۲۴، کانادا در برنامه‌های کلاس اقتصادی پذیرش حدود ۲۸۱ هزار و ۱۳۵ مهاجر یا ۵۸ درصد از هدف کل سالانه را برنامه‌ریزی کرده است. سال ۲۰۲۶، این تعداد به  ۳۰۱ هزار و ۲۵۰ مهاجر یا ۶۰ درصد از هدف کل سالانه خواهد رسید.

هدف برنامه‌های مهاجرتی کلاس خانواده در سال ۲۰۲۴، ۱۱۴ هزار مهاجر یا ۲۴ درصد از کل پذیرش‌ها خواهد بود. این رقم تا سال ۲۰۲۶ به ۱۱۸ هزار مهاجر خواهد رسید که ۲۴ درصد از کل پذیر‌ش‌ها را شامل می‌شود.

اهداف پذیرش گروه مهاجرتی ویژه مسائل بشردوستانه (humanitarian class) 89 هزار و ۸۶۵ مهاجر در سال ۲۰۲۴ یا حدود ۱۹ درصد از کل پذیرش‌ها خواهد بود. سال ۲۰۲۶، این هدف به ۸۰ هزار و  ۸۳۲ مهاجر یا ۱۶ درصد کل پذیرش‌ها خواهد رسید.  

اهداف پذیرش سیستم اکسپرس انتری و برنامه انتخاب استانی 

در سال ۲۰۲۴، هدف تعیین شده برای پذیرش مهاجر از طریق سیستم اکسپرس انتری ۱۱۰ هزار و ۷۰۰  مقیم دائم خواهد بود و این میزان به ۱۱۷ هزار و ۵۰۰  مهاجر در سال ۲۰۲۵ و سال ۲۰۲۶ خواهد رسید.

هدف برنامه انتخاب استانی (PNP) 110 هزار مهاجر در سال ۲۰۲۴ خواهد بود و به ۱۲۰ هزار  نفر در سال ۲۰۲۵ و ۱۲۰ هزار نفر دیگر در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید. 

هدف پذیرش مهاجران متقاضی در برنامه اسپانسرشیپ همسر و فرزندان ۸۲ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ است و این میزان در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۸۴ هزار نفر خواهد رسید. در همین حال، هدف برنامه اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ و مادربزرگ (PGP) در سال ۲۰۲۴، ۳۲ هزار مهاجر و به دنبال آن ۳۴ هزار مهاجر در سال ۲۰۲۵ و سپس به همان میزان در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. 

جدول طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کانادا ۲۰۲۶ – ۲۰۲۴ 

۲۰۲۳ ۲۰۲۴ ۲۰۲۵ ۲۰۲۶
پذیرش‌های اقامت دائم برنامه ریزی شده به طور کل ۴۶۵ هزار ۴۸۵ هزار ۵۰۰ هزار ۵۰۰ هزار
اقتصادی نیروی متخصص فدرال ۸۲ هزار و ۸۸۰ ۱۱۰ هزار و ۷۷۰ ۱۱۷ هزار و ۵۰۰ ۱۱۷ هزار و ۵۰۰
سیاست‌های عمومی اقتصادی فدرال ۲۵ هزار  ۳ هزار
بیزینس فدرال ۳ هزار و ۵۰۰ ۵ هزار ۶ هزار ۶ هزار
برنامه‌های مهاجرتی اقتصادی: پرستاران خانگی؛ پایلوت کشاورزی-غذایی؛پایلوت مهاجرت روستایی و شمالی؛ برنامه آزمایشی مسیرهای تحرک اقتصادی(EMPP -Economic Mobility Pathways Project) ۸ هزار و۵۰۰ ۱۰ هزار و ۸۷۵ ۱۴ هزار و ۷۵۰ ۱۳ هزار و ۷۵۰
برنامه مهاجرتی آتلانتیک ۸ هزار و ۵۰۰ ۶ هزار و ۵۰۰ ۸ هزار و ۵۰۰ ۸ هزار و ۵۰۰
برنامه انتخاب استانی ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ ۱۱۰ هزار ۱۲۰هزار   ۱۲۰ هزار
نیروی متخصص و تجاری کبک برنامه مهاجرت کبک را ببینید
اقتصادی به طور کل ۲۶۶ هزار و ۲۱۰ ۲۸۱ هزار و ۱۳۵ ۳۰۱ هزار و ۲۵۰ ۳۰۱ هزار و ۲۵۰
خانواده همسر، فرزندان ۷۸ هزار ۸۲ هزار ۸۴ هزار ۸۴ هزار
والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ ۲۸ هزار و ۵۰۰ ۳۲ هزار  ۳۴ هزار ۳۴ هزار
خانواده به طور کل ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ ۱۱۴ هزار ۱۱۸ هزار ۱۱۸ هزار
پناهندگان و افراد محافظت شده افراد محافظت شده در کانادا و وابستگان خارج از کشور ۲۵ هزار ۲۷ هزار ۲۹ هزار ۲۹ هزار
پناهندگان اسکان داده شده با کمک دولت ۲۳ هزار و ۵۵۰ ۲۱ هزار و ۱۱۵ ۱۵ هزار و ۲۵۰ ۱۵ هزار و ۲۵۰
پناهندگان اسکان داده شده با حمایت خصوصی ۲۷ هزار و ۵۰۵ ۲۷ هزار و ۷۵۰ ۲۸ هزار و ۲۵۰ ۲۸ هزار و ۲۵۰
پناهندگان اسکان داده شده   توسط دفتر ویزای ترکیبی ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰
پناهندگان و افراد محافظت شده ۷۶ هزار و ۳۰۵ ۷۶ هزار و ۱۱۵ ۷۲ هزار و ۷۵۰ ۷۲ هزار و ۷۵۰
بشردوستانه و غیره بشردوستانه  و غیره به طور کل ۱۵ هزار و ۹۸۵ ۱۳ هزار و ۷۵۰ ۸ هزار ۸ هزار

دولت کانادا به دنبال تثبیت سطح مهاجرت است

دولت کانادا با اشاره به این موضوع که چرا اهداف مهاجرتی خود را بدون تغییر نگه داشته است، توضیح داد: «این طرح برای حمایت از رشد اقتصادی و در عین حال متعادل کردن فشارها در زمینه‌هایی مانند مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌ها طراحی شده است و مسیری مسئولانه را برای رشد پایدار جمعیت ترسیم می‌کند. از سال ۲۰۲۶، دولت سطوح اقامت دائم را روی ۵۰۰ هزار تثبیت خواهد کرد و زمان برای ادغام مهاجران فراهم می‌کند، در عین حال که به تقویت بازار کار کشور ادامه می‌دهد. دولت همچنین قصد دارد در سال آینده اقداماتی را برای تنظیم مجدد تعداد پذیرش‌های مقیم موقت انجام دهد تا اطمینان حاصل شود این جنبه از سیستم مهاجرتی ما نیز پایدار است. »

بر اساس قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان (IRPA) که قانون اصلی مهاجرت کانادا است، دولت فدرال باید برنامه مهاجرتی سالانه خود را تا اول نوامبر در سال‌های غیرانتخاباتی منتشر کند.

طرح سطوح مهاجرت به عنوان دستورالعملی برای تعداد ساکنان دائمی جدید عمل می‌کند که طی سه سال آینده تحت هر یک از سه کلاس مهاجرتی اقتصادی، خانواده و بشردوستانه در کانادا پذیرفته خواهند شد. 

این طرح مأموریت اداره مهاجرت کانادا (IRCC) را برای تقویت اقتصاد کانادا، اتحاد مجدد خانواده‌ها و تبدیل کانادا به مکانی امن برای پناهندگان (کسانی از آزار و ستم یا سایر بحران‌های انسانی فرار کرده‌اند، پیش می‌برد.

در سال ۲۰۲۲، کانادا با ۴۳۷ هزار پذیرش، رکورد پذیرش مهاجران جدید را شکست. هدف پذیرش مهاجران اقامت دائم در سال ۲۰۲۳، ۴۶۵ هزار نفر است.

کانادا استراتژی جدیدی را برای بهبود سیستم مهاجرت دنبال می‌کند

طرح ظرفیت پذیرش مهاجر ۲۰۲۶-۲۰۲۴ یک روز پس از آن منتشر شد که دولت کانادا از استراتژی جدیدی با عنوان «یک سیستم مهاجرتی برای آینده کانادا» برای بهبود سیستم مهاجرت خود رونمایی کرد. در ۳۱ اکتبر، مارک میلر، وزیر مهاجرت به کاستی‌های موجود در سیستم مهاجرتی کشور اشاره کرد. در همین حال، رویکرد جدیدی را برای مدرن کردن این سیستم تشریح کرد.

استراتژی جدید، تحت عنوان «یک سیستم مهاجرتی برای آینده کانادا»، سه هدف عمده دارد:

  • ایجاد تجربه خوشایندتر برای تازه واردان 
  • همسو کردن مهاجرت با نیازهای بازار کار
  • تهیه یک برنامه رشد جامع و هماهنگ 

مارک میلر، جزئیات کلیدی استراتژی خود از جمله برنامه‌ریزی برای مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌ها، همراه با سایر خدمات مهم در برنامه‌ریزی سطوح مهاجرت کانادا بیان کرد.

او همچنین قصد دارد یک سمت جدید تحت عنوان مدیر استعدادهای بین المللی ایجاد کند که وظیفه وی هماهنگ کردن برنامه‌ها و مسیرهای مهاجرت با بازار کار خواهد بود.

تغییرات بیشتری در سیستم دانشجویی بین‌المللی ایجاد می‌شود و چارچوب مؤسسات مورد تائید با مشارکت استان‌ها معرفی می‌شود تا به کالج‌ها و دانشگاه‌های مورد تائید امکان دسترسی سریع‌تر به پردازش اجازه تحصیلی را بدهد.

میلر گفته است که یک سیاست جدید مهاجرتی به منظور افزایش وزن جمعیتی جمعیت اقلیت فرانسوی زبان ایجاد خواهد شد. 

وزیر مهاجرت کانادا همچنین قصد دارد یک نهاد مشورتی متشکل از مهاجران ایجاد کند تا به بهبود برنامه‌ها و سیاست‌ها کمک کند و اقداماتی را برای اطمینان از پاسخ «عادلانه و پایدار» به بحران‌های انسانی ارائه کند.

کشور کانادا در اواخر دهه ۱۹۸۰ شروع به افزایش ظرفیت پذیرش مهاجر کرد

استراتژی مهاجرت کانادا در اواخر دهه ۱۹۸۰ شروع به تغییر به شکل فعلی خود کرد. قبل از این، دولت تاکید زیادی بر برنامه‌ریزی در مورد مهاجرت نداشت و به طور کلی اهداف مهاجرت را بر اساس اقتصاد روز تعیین می‌کرد.

کانادا در سال ۱۹۸۴ از کمتر از ۹۰ هزار مهاجر استقبال کرد. با نزدیک شدن به دهه ۱۹۹۰، دولت فدرال که در آن زمان توسط حزب محافظه کار اداره می‌شد، متوجه شد که به زودی کمبود نیروی کار وجود خواهد داشت و اهداف مهاجرت را به ۲۵۰ هزار ساکن دائمی جدید در طول هشت سال افزایش داد.

سپس دولت لیبرال در سال ۱۹۹۳ انتخاب شد و به افزایش اهداف مهاجرت ادامه داد. همچنین شروع به تمرکز بیشتر بر پذیرش مهاجران طبقه اقتصادی و کاهش سهم خانواده و طبقه بشردوستانه کانادا کرد تا به اقتصاد کانادا در شرایط رکود کمک کند.

پس از آن سالانه حدود ۲۶۰ هزار مهاجر پذیرفته می‌شدند تا اینکه دولت لیبرال فعلی در سال ۲۰۱۵ انتخاب شد. تحت دولت فدرال فعلی به رهبری نخست وزیر جاستین ترودو، اهداف به ۳۰۰ هزار و سپس به ۳۴۰هزار در سال ۲۰۲۰، کمی قبل از شروع همه گیری کووید-۱۹، افزایش یافت.

در سال ۲۰۲۱، علیرغم محدودیت‌های دوره همه‌گیری، کانادا با پذیرش ۴۰۵ هزار مهاجر جدید، رکورد خود را در زمینه پذیرش مهاجران اقامت دائم شکست. 

کانادا در حال حاضر با بحران قدرت خرید و کمبود مسکن دست و پنجه نرم می‌کند. از این رو نظرسنجی‌ها متعدد نشان دهنده اشتیاق کمتر کانادایی‌ها برای ورود مهاجر نسبت به سالهای گذشته است.

با این حال، اداره مهاجرت به دلیل کمبود نیروی کار متخصص در مواجهه با نرخ پایین زاد و ولد و بازنشستگی قریب‌الوقوع میلیون‌ها کانادایی با رسیدن به ۶۵ سالگی، به پیگیری اهداف مهاجرتی بالا ادامه می‌دهد. تازه واردان در کانادا مسئول ۹۸ درصد رشد جمعیت کانادا هستند.

جدیدترین داده‌ها در مورد موقعیت‌های شغلی اشغال نشده نشان می دهد که تا جولای ۲۰۲۳، ۷۰۱ هزار و۳۰۰  شغل اشغال نشده در کانادا وجود داشته است. هنوز برای اداره مهاجرت  به اندازه کافی قابل توجه است که تغییراتی در برنامه‌ها و سیستم های مهاجرتی محبوب مانند اکسپرس انتری ایجاد کند.

در اوایل سال جاری، برای بیشتر مورد هدف قرار دادن مهاجران اقتصادی که به بهترین وجه برای از بین بردن شکاف نیروی کار کانادا مناسب هستند، اداره مهاجرت دورهای انتخابی بر اساس دسته‌بندی برای متقاضیان اکسپرس انتری برگزار کرد. متقاضیانی که تجربه کاری یا توانایی انجام کار در مشاغل مورد تقاضا  را دارند یا افراد فرانسوی زبان جهت ترویج زبان فرانسه در خارج از کبک مورد هدف انتخاب‌های مبتنی بر دسته‌بندی هستند. 

کبک نیز برنامه مهاجرتی خود را اعلام کرد

همچنین، استان کبک طرح ظرفیت پذیرش خود را برای سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ ارائه کرد. کبک تنها استان کانادا است که توانایی تعیین اهداف پذیرش اقامت دائم سالانه خود را دارد. این استان اعلام کرد که به دنبال پذیرش ۵۰ هزار مهاجر جدید در سال ۲۰۲۴ و ۵۰ هزار مهاجر دیگر در سال ۲۰۲۵ خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر بخوانید:

طرح ظرفیت پذیرش مهاجر ۲۰۲۵-۲۰۲۳ منتشر شد

طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کبک برای سال ۲۰۲۳

ارتباط با ما:

برای دریافت مشاوره رایگان و انواع خدمات مهاجرتی از طریق شرکت کنپارس می‌توانید با شماره‌های ۰۲۱۹۱۰۰۸۳۳۹، ۰۲۱۹۱۰۰۸۳۳۸ یا ۰۲۱۵۹۱۷۴۰۰۰ تماس گرفته، یا اطلاعات خود را از طریق چت آنلاین سایت یا دایرکت اینستاگرام ارسال کنید و یا اینکه  فرم ارزیابی رایگان ما را پر فرمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود.

همچنین می‌توانید پرسش‌های خود را از طریق شماره‌های واتس اپ (+۱)۵۷۹۹۵۷۹۲۹۳ و ۹۰۳۴۹۴۱۴۵۶(+۹۸) ( کافیست همین حالا شماره تماس ها را لمس کنید ) از ما بپرسید و پاسخ آن‌ها را از طریق همین شماره‌ها دریافت کنید.