شما اینجا هستید :

حقوق کانادا

متوسط حقوق کانادا برای ۱۰ شغل پر تقاضا

در سال ۲۰۲۱، کانادا جزو ده کشوری بود که مهاجران دائمی بیشتری را جذب کردند

اخیراً، در گزارش سال ۲۰۲۳ ، شرکت کاریابی و نیروی انسانی «رندستاند» فهرستی از ۱۵ شغل پرتقاضا در کانادا را منتشر کرده است.  اکنون، شرکت رندستاند در گزارشی به میانگین درآمد کانادا برای ۱۰ شغل پرتقاضا در این کشور پرداخته است. در این فهرست کانادا با  ۹ کشور دیگری مقایسه می‌شود که بیشترین مهاجران دائمی را در سال ۲۰۲۱ پذیرش کردند. (به نقل از usnews.com)

در ادامه مطلب نمای کلی از رتبه جهانی کانادا از نظر میانگین حقوق پایه سالانه (مگر اینکه در غیر این صورت ذکر شده باشد) برای این ۱۰ شغل پرتقاضا در مقایسه با ۱۰ کشور زیر آمده است. 

 1. سوئیس (SWI) 
 2. هلند (NET)
 3. استرالیا (AUS)
 4. ایتالیا (ITA)
 5. فرانسه (FRA)
 6. انگلستان (UK)
 7. اسپانیا (SPA)
 8. آلمان (GER)
 9. ایالات متحده آمریکا (USA)

اهمیت درک وضعیت حقوق و دستمزد برای مشاغل مختلف در این کشور بسیار مهم است، زیرا افراد شاغل در سراسر جهان برای دریافت حقوق کار می‍کنند. به عبارت دیگر، از کانادا تا ژاپن، همه اعضای جمعیت شاغل جهان بدین منظور کار می‍کنند که برای کار خود دستمزد دریافت کنند. دستمزدی که به نوبه خود مستقیماً بر استاندارد زندگی آنها تأثیر می گذارد.

با در نظر گرفتن این موضوع، در زیر لیستی از مشاغل پرتقاضا طبق گزارش رندستاند آمده است، این مشاغل به ترتیب از پرتقاضاترین به کم‌تقاضاترین لیست شده است. 

لازم به ذکر است که میانگین حقوق برای هر شغل در این مقاله ازوب‌سایت payscale.com برگرفته شده و حقوق هر کشور به واحد پول آن کشور فهرست شده است. 

 1. توسعه‌دهنده نرم افزار (Software Developer)
 • سوئیس: ۸۲,۱۱۱ فرانک  
 • آمریکا: ۷۶,۹۶۱ دلار
 • استرالیا: ۷۳,۱۶۷ دلار استرالیا
 • کانادا: ۷۰,۷۹۲ دلار کانادا
 • آلمان: ۵۱,۳۶۰ یورو
 • هلند: ۴۴,۴۲۳ دلار
 • فرانسه: ۳۸,۷۴۷ یورو
 • انگلستان:  ۳۲,۱۶۰پوند انگلیس
 • اسپانیا:  ۲۸,۲۸۸ یورو
 • ایتالیا: ۲۷,۵۸۵ یورو
 1. مدیر منابع انسانی (HR)
 • سوئیس: ۱۰۴,۱۶۳ فرانک
 • استرالیا: ۹۶,۳۷۴ دلار استرالیا
 • کانادا: ۷۴,۱۱۲دلار کانادا
 • آمریکا: ۷۲,۴۰۲ دلار
 • هلند: ۵۵,۶۳۷ دلار
 • آلمان: ۵۱,۰۸۱ یورو
 • ایتالیا: ۵۰,۵۹۹ یورو
 • فرانسه: ۴۸,۳۶۶ یورو
 • اسپانیا:  ۴۴,۹۹۶ یورو
 • انگلستان:  ۳۷,۱۹۴ پوند انگلیس

 1. مهندس مکانیک (Mechanical Engineer)
 • سوئیس: ۸۸,۳۲۷ فرانک
 • آمریکا: ۷۶,۸۲۷ دلار
 • استرالیا: ۷۶,۳۶۸ دلار استرالیا
 • کانادا: ۷۰,۷۹۵ دلار کانادا
 • آلمان: ۵۱,۰۱۳ یورو
 • هلند: ۴۲,۹۵۶ دلار
 • فرانسه: ۴۱,۰۷۳ یورو
 • انگلستان:  ۳۲,۷۳۸ پوند انگلیس
 • اسپانیا:  ۳۲,۱۱۱ یورو
 • ایتالیا: ۳۰,۵۳۲ یورو

 1. جوشکار (Welder)

توجه: به استثنای سوئیس و اسپانیا، دستمزد بقیه کشورها به صورت ساعتی ارائه شده است. 

 • سوئیس: ۷۰,۰۰۰ فرانک
 • اسپانیا:  ۳۰,۰۰۰ یورو
 • استرالیا: ۲۸٫۲۶ دلار استرالیا
 • کانادا: ۲۴٫۵۴ دلار کانادا
 • آمریکا: ۲۰٫۱۳ دلار
 • آلمان: ۱۵٫۳۷ یورو
 • هلند: ۱۳٫۷۸ دلار
 • انگلستان:  ۱۱٫۸۶ پوند انگلیس
 • ایتالیا: ۱۰٫۰۰  یورو
 • فرانسه: در دسترس نیست

 1. کمک حسابدار/ دفتردار(Accounting Technician/Bookkeeper)

توجه: به استثنای آلمان و هلند، دستمزد بقیه کشورها به صورت ساعتی ارائه شده است.

 • آلمان: ۳۵,۷۰۳ یورو
 • هلند: ۳۳,۵۵۱  دلار
 • استرالیا: ۲۹٫۹۱ دلار استرالیا
 • کانادا: ۲۱٫۱۶ دلار کانادا
 • آمریکا: ۱۹٫۲۳ دلار
 • انگلستان:  ۱۲٫۲۱ پوند انگلیس
 • فرانسه: در دسترس نیست
 • سوئیس: در دسترس نیست
 • اسپانیا:  در دسترس نیست
 • ایتالیا: در دسترس نیست

 1. پرستار دارای مجوز (Registered Nurse)

توجه: دستمزدهای زیر به صورت ترکیبی از ارقام سالانه و ساعتی بر اساس داده‍هایpayscale.com  ارائه می‍شود. 

 • سوئیس: ۶۱,۵۴۰ فرانک
 • آلمان: ۳۴,۳۴۲ یورو
 • فرانسه: ۲۸,۲۰۰ یورو
 • اسپانیا:  ۲۹,۲۷۷ یورو
 • انگلستان: ۲۶,۶۰۱ پوند انگلیس
 • ایتالیا: ۲۵,۸۲۴ یورو
 • کانادا: ۳۵٫۳۴ دلار کانادا
 • استرالیا: ۳۴٫۹۰ دلار استرالیا
 • آمریکا: ۳۳٫۰۱  دلار
 • هلند: ۱۹٫۵۲ دلار

 1. نیروی کار انباردار (Warehouse Worker)

توجه: به استثنای اسپانیا، دستمزد بقیه کشورها به صورت ساعتی ارائه شده است.

 • اسپانیا:  ۲۸,۰۰۰ یورو
 • استرالیا: ۲۳٫۵۴ دلار استرالیا
 • کانادا: ۱۷٫۲۰ دلار کانادا
 • آمریکا: ۱۵٫۸۷ دلار
 • آلمان: ۱۱٫۹۹ یورو
 • هلند: ۱۱٫۳۲ دلار
 • انگلستان: ۹٫۳۸ پوند انگلیس
 • ایتالیا: ۸٫۲۵ یورو
 • سوئیس: در دسترس نیست
 • فرانسه: در دسترس نیست

 1. نماینده خدمات مشتری (Customer Service Representative)

توجه: به استثنای کانادا و ایالات متحده، دستمزد بقیه کشورها به صورت سالانه ارائه شده است.

 • سوئیس: ۶۵,۰۸۶ فرانک
 • استرالیا: ۵۳,۳۶۰ دلار استرالیا
 • هلند: ۳۱,۴۳۴ یورو
 • فرانسه: ۳۰,۹۶۸ یورو
 • آلمان: ۲۹,۱۶۲ یورو
 • ایتالیا: ۲۵,۵۰۰ یورو
 • اسپانیا:  ۲۳,۹۴۶ یورو
 • انگلستان: ۲۰,۴۷۰ پوند انگلیس
 • کانادا: ۱۶٫۶۸ دلار کانادا
 • آمریکا: ۱۵٫۷۴ دلار

 1. راننده تحویل بار (Delivery Driver)

توجه: دستمزدهای زیر به صورت ساعتی ارائه شده است. 

 • استرالیا: ۲۳٫۶۵ دلار استرالیا
 • کانادا: ۱۹٫۰۴ دلار کانادا
 • آمریکا: ۱۷٫۰۲ دلار
 • آلمان: ۱۰٫۲۴ یورو
 • هلند: ۱۰٫۲۳ یورو
 • انگلستان: ۹٫۸۳ پوند انگلیس
 • فرانسه: در دسترس نیست
 • سوئیس: در دسترس نیست
 • ایتالیا: در دسترس نیست
 • اسپانیا:  در دسترس نیست

 1. کارمند فروش

توجه: به استثنای کانادا، ایالات متحده و هلند، دستمزد بقیه کشورها به صورت سالانه ارائه شده است.

 • سوئیس: ۶۴,۹۳۸ فرانک
 • استرالیا: ۵۱,۲۱۰ دلار استرالیا
 • آلمان: ۳۶,۳۴۲ یورو
 • فرانسه: ۳۳,۱۲۹ یورو
 • ایتالیا: ۳۰,۶۹۵ یورو
 • اسپانیا:  ۲۶,۰۰۰ یورو
 • انگلستان: ۲۳,۰۳۰ پوند انگلیس
 • کانادا: ۱۴٫۹۷دلار کانادا
 • آمریکا: ۱۲٫۲۹ دلار
 • هلند: ۱۱٫۲۳ یورو

وضعیت فعلی مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا هر ساله در حال افزایش است. در واقع، دولت کانادا در طرح ظرفیت پذیرش مهاجر ۲۰۲۵- ۲۰۲۳، سالانه پذیرش ۵۰۰ هزار مهاجر دائم (PR)را هدف قرار داده است. 

اکثر  مهاجران دائم جدید که وارد کانادا می‌شوند از طریق برنامه‌های مهاجرتی کلاس اقتصادی از جمله اکسپرس انتری به این کشور می آیند. سیستم اکسپرس انتری، مسیر اصلی دولت فدرال برای مهاجرت به این کشور است. این سیستم درخواست‌های مهاجرت برای برنامه‌های تجربه کانادایی (CEC)، برنامه نیروی کار متخصص  فدرال (FSWP) و برنامه نیروی کار فنی فدرال (FSTP) را مدیریت می‌کند. 

با این حال، در سال‌های اخیر، مهاجرت به کانادا توسط برنامه استانی (PNP) هدایت می‌شود. از طریق برنامه انتخاب استانی هر استان از متقاضیانی دعوت به عمل می‌آورد که به رفع شکاف‌های بازار کار محلی آن منطقه کمک می‌کنند. به استثنای کبک و نوناووت، هر ۱۱ استان و قلمرو کانادا دارای برنامه انتخاب استانی هستند. 

برای اطلاعات بیشتر بخوانید: 

دانشگاه‌های کم شهریه برای رشته‌های پرتقاضا در کانادا

روش مهاجرت توسعه دهندگان نرم افزار به کانادا

۱۵ شغل موردنیاز کانادا در سال ۲۰۲۳

ارتباط با ما:

برای دریافت مشاوره رایگان و انواع خدمات مهاجرتی از طریق شرکت کنپارس می‌توانید با شماره‌های ۰۲۱۹۱۰۰۸۳۳۹، ۰۲۱۹۱۰۰۸۳۳۸ یا ۰۲۱۵۹۱۷۴۰۰۰ تماس گرفته، یا اطلاعات خود را از طریق چت آنلاین سایت یا دایرکت اینستاگرام ارسال کنید و یا اینکه  فرم ارزیابی رایگان  ما را پر فرمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود.

همچنین می‌توانید پرسش‌های خود را از طریق شماره‌های واتس اپ (+۱)۵۷۹۹۵۷۹۲۹۳ و ۹۰۳۴۹۴۱۴۵۶(+۹۸) ( کافیست همین حالا شماره تماس ها را لمس کنید ) از ما بپرسید و پاسخ آن‌ها را از طریق همین شماره‌ها دریافت کنید.