شما اینجا هستید :

پرموشن ویژه موکلین کنپارس فقط تا پایان اسفند ماه

برای افرادی که مایلند با شرکت کنپارس قرارداد داشته باشند و نیز آن دسته از موکلین کنپارس که مایلند اقساط قراردادی و یا بدهی های معوقه خود را تسویه حساب کنند،  نرخ دلار ۷ درصد کمتر از نرخ حواله روز محاسبه خواهد شد.

این پروموشن شامل هزینه های دولتی نخواهد بود.