شما اینجا هستید :

موکلین کنپارس

پرموشن ویژه موکلین کنپارس فقط تا پایان ژانویه ۲۰۲۳

برای افرادی که مایلند با شرکت کنپارس قرارداد داشته باشند و نیز آن دسته از موکلین کنپارس که مایلند اقساط قراردادی و یا بدهی های معوقه خود را تسویه حساب کنند، نرخ دلار آمریکا با مبلغ ثابت ۳۸.۰۰۰ تومان و نرخ دلار کانادا با مبلغ ثابت ۲۹.۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.

این پروموشن شامل هزینه های دولتی نخواهد بود.