برنامه کارآفرینی استان ساسکاچوان

برنامۀ کارآفرینی ساسکاچوان برای افرادی مناسب است که قصد راه‌اندازی تجارت شخصی خود را دارند و یا می‌خواهند در یک تجارت در استان سهمی داشته باشند. این برنامه به دو زیرگروه کارآفرینان و کارآفرینان فارغ‌التحصیل بین‌المللی تقسیم می‌شود.

زیرگروه کارآفرینان

زیرگروه کارآفرینان برای شهروندان خارجی است که مایل‌اند تجارتی را در ساسکاچوان راه‌اندازی کنند یا در تجارتی شریک شوند و هم‌زمان با اقامت خود در این استان، به‌طور فعال در مدیریت آن مشارکت داشته باشند.

فرآیند درخواست از طریق زیرگروه کارآفرینان

فرآیند رسیدگی به پروفایل‌های متقاضیان زیرگروه کارآفرینان چهار مرحله دارد: ⦁ ارسال پروفایل ابراز علاقه (EOI) به اداره مهاجرت ساسکاچوان ⦁ انتخاب شدن پروفایل شما و دریافت دعوت‌نامه جهت ارسال مدارک (متقاضیان بر اساس امتیاز خود انتخاب می‌شوند) ⦁ راه‌اندازی تجارت ⦁ دریافت گواهی استانی موارد زیر را باید به همراه درخواست خود ارسال کنید: ⦁ رسید پرداخت هزینه پردازش درخواست ⦁ گزارش تائید شخص ثالث ⦁ تکمیل پروفایل شامل ارائه کلیه مدارک مورد نیاز در صورت داشتن شرایط، برای مصاحبه نهایی با شما تماس گرفته خواهد شد که می‌تواند حضوری یا از طریق ویدئو کنفرانس باشد. پس از مصاحبه، یک قرارداد راه‌اندازی تجارت (BPA) جهت بررسی و امضا برای شما ارسال می‌شود که قرارداد قانونی شما با دولت ساسکاچوان است. شما باید طرح راه‌اندازی تجارت خود را ظرف بیست روز به اداره مهاجرت ساسکاچوان ایمیل کنید. اداره مهاجرت ساسکاچوان پس از دریافت طرحِ راه‌اندازی تجارتِ امضاشده و تاریخ‌دار شما، نامه کارآفرینی را برای شما صادر می‌کند که شامل دستورالعمل‌های درخواست اجازه کار موقت از اداره مهاجرت کانادا، به همراه نامه پشتیبانی اجازه کار موقت است. اجازه کار موقت به شما امکان می‌دهد که تجارت خود را در ساسکاچوان راه‌اندازی و مدیریت کنید. شما باید ظرف سه ماه از تاریخ درج‌شده در نامه کارآفرینی خود از اداره مهاجرت ساسکاچوان برای دریافت اجازه کار موقت خود به اداره مهاجرت کانادا درخواست دهید. شما باید ظرف هجده ماه پس از صدور نامه پشتیبانی اجازه کار موقت وارد ساسکاچوان شوید.

شرایط

متقاضیان مهاجرت از طریق این زیرگروه باید شرایط زیر را داشته باشند: ⦁ امتیاز کافی در شبکه ارزیابی امتیازات بین‌المللی ⦁ حداقل 500،000 دلار کانادا دارایی خالص تجاری و شخصی ⦁ حداقل سه سال سابقۀ کارآفرینی یا مدیریت تجارت مرتبط که در ده سال گذشته به دست آمده باشد ⦁ طرح و برنامه برای سرمایه‌گذاری حداقل 300،000 دلار کانادا در رجاینا و ساسکاتون، یا حداقل 200،000 دلار در سایر شهرهای ساسکاچوان افرادی که انتخاب‌شده و دعوت‌نامه دریافت می‌کنند باید یک طرح راه‌اندازی تجارت (BEP) ارسال کنند که شرایط زیر را داشته باشد: ⦁ داشتن طرح راه‌اندازی تجارت که باید با امتیازهای شبکه امتیازات زیرگروه کارآفرینان همخوانی داشته باشد ⦁ مالکیت حداقل یک سوم (33%) از سهام تجارت در ساسکاچوان، مگر اینکه کل سرمایه‌گذاری متقاضی یک میلیون دلار کانادا یا بیشتر باشد ⦁ تعهد به مدیریت فعال تجارت ⦁ ایجاد حداقل دو فرصت شغلی در ساسکاچوان برای کانادایی‌هایی که نسبتی با متقاضی ندارند (فقط برای متقاضیانی اعمال می‌شود که تجارتی را در ساسکاتون یا رجاینا راه‌اندازی می‌کنند)

زیرگروه کارآفرینان فارغ‌التحصیل بین‌المللی

این زیرگروه برای فارغ‌التحصیلان بین‌المللی است که از یک موسسه آموزشی در ساسکاچوان فارغ‌التحصیل شده و قصد دارند کارآفرین شوند. متقاضیان باید حداقل برای یک سال تجارت خود را راه‌اندازی و مدیریت کرده و واجد دیگر شرایط برنامه باشند. سپس آن‌ها می‌توانند پروفایل خود را در سیستم ابراز علاقه ثبت کرده، در شبکه ارزیابی امتیازات بین‌المللی امتیازدهی شوند و در صورت موفقیت و دریافت گواهی استانی، برای اقامت دائم کانادا درخواست دهند.

فرآیند درخواست از طریق زیرگروه کارآفرینان فارغ‌التحصیل بین‌المللی

فرآیند رسیدگی به پروفایل‌های متقاضیان زیرگروه کارآفرینان چهار مرحله دارد: ⦁ ارسال پروفایل ابراز علاقه (EOI) به اداره مهاجرت ساسکاچوان ⦁ انتخاب شدن پروفایل شما و دعوت برای ارسال یک درخواست (متقاضیان بر اساس امتیاز خود انتخاب می‌شوند) ⦁ راه‌اندازی تجارت (متقاضیان باید دارای اجازه کار پس از فارغ‌التحصیلی باشند) ⦁ دریافت گواهی استانی پروفایل ابراز علاقه‌مندی (اولیه) تا یک سال دارای اعتبار است. تا پیش از دریافت دعوت‌نامه اجازۀ به روزرسانیِ پروفایل خود را دارید. در صورت دریافت دعوت‌نامه، متقاضی باید یک طرح راه‌اندازی تجارت (BEP) ارسال کند که با اطلاعات موجود در پروفایل او همخوانی داشته باشد. از تاریخ دریافت دعوت‌نامه، شما 30 روز تقویمی فرصت خواهید داشت تا درخواست الکترونیکی کامل خود را همراه با تمام مدارک مورد نیاز ارسال کنید. تمامی مدارک باید به زبان انگلیسی یا فرانسوی ارائه شوند. اگر مدارک به زبانی غیر از انگلیسی یا فرانسوی باشند، متقاضی باید نسخه‌های الکترونیکیِ مدرک اصلی و ترجمه آن را ارسال کند.

شرایط

متقاضیان مهاجرت از طریق این زیرگروه باید شرایط زیر را داشته باشند: ⦁ حداقل 21 سال سن ⦁ مدرک دانشگاهی که برای دریافت آن حداقل برای دو سال و به صورت تمام‌وقت در یک موسسۀ آموزش عالی در ساسکاچوان تحصیل کرده باشند ⦁ اجازه کار پس از فارغ‌التحصیلی به مدت حداقل 24 ماه ⦁ در طول تحصیل، در ساسکاچوان زندگی کرده باشند، برنامه‌های آموزشی از راه دور و یا فشرده پذیرفته نیستند ⦁ نمره زبان انگلیسی حداقل 7 CLB متقاضیانی که دعوت‌نامه دریافت می‌کنند باید بتوانند دانش خود را در مورد طرح راه‌اندازی تجارت (BEP) نشان دهند. افرادی که انتخاب‌شده و دعوت‌نامه دریافت می‌کنند باید شرایط زیر را داشته باشند: ⦁ ساکن ساسکاچوان باشند. ⦁ حداقل برای یک سال پیش از ارائۀ درخواست، مالک تجارتی در ساسکاچوان بوده و فعالانه آن را مدیریت کرده باشند. ⦁ حداقل یک سوم (33٪) تجارت مورد نظر را در اختیار داشته و در مدیریت آن به صورت روزمره و فعالانه شرکت کنند. ⦁ تجارت متقاضی باید نتیجه یک سرمایه‌گذاری قابل تائید از ساسکاچوان باشد که مستقیماً توسط متقاضی و با سرمایه خود او یا از یک منبع واجد شرایط، ایجاد شده باشد. ⦁ متقاضی نشان دهد که تجارت او حداقل میزان درآمد را پس از یک سال فعالیت، کسب خواهد کرد. ⦁ با دولت ساسکاچوان قرارداد طرح راه‌اندازی تجارت (BPA) امضا کند که پس از تائید درخواست متقاضی توسط اداره مهاجرت ساسکاچوان به او داده می‌شود

شبکه امتیازدهی برنامه کارآفرینی ساسکاچوان

پس از آن که پروفایل ابراز علاقه خود را تکمیل و ارسال کردید، با استفاده از شبکه امتیازدهی و بر اساس مشخصات ارائه‌شده در پروفایل، امتیازدهی و رتبه‌بندی خواهید شد. هدف از امتیازدهیِ متقاضیان، انتخاب کارآفرینان مبتکری است که مهارت‌های خود را به ساسکاچوان منتقل کرده و به بازار کارِ رو به رشد آن رونق می‌دهند.

سن

امتیاز سن بر اساس سن شما به هنگام ثبت پروفایل ابراز علاقه محاسبه می‌شود.

بازدید اکتشافی

باید یک بازدید اکتشافیِ حداقل پنج روزه در دوازده ماهِ پیش از ارائه پروفایل ابراز علاقه انجام شده باشد. در طول این بازدید، متقاضی باید جلساتی را با ذینفعان محلی و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با طرح راه‌اندازی تجارت (BEP)، از جمله کارپردازها، مشاوران تجاری، وکلا، حسابداران، کارگزاران یا مشاوران تجاری، مؤسسات مالی و آژانس‌های توسعه اقتصادی، برگزار کرده باشد. اقداماتی مانند جلسات و کارگاه‌ها تنها در صورتی مورد قبول هستند که متقاضی بتواند نحوه ارتباط مستقیم آن‌ها با طرح راه‌اندازی تجارت خود را نشان دهد. بازدید اکتشافی برای افرادی که می‌خواهند تجارتی را در ساسکاچوان خریداری و یا راه‌اندازی و مدیریت کنند، اجباری است. گزارش بازدید اکتشافی باید شامل موارد زیر باشد: • کل مدت اقامت خود را در کانادا پوشش دهید، حتی زمانی را که در استان‌های دیگر سپری کرده‌اید. • تاریخ، زمان، اطلاعات تماس، شرح فعالیت و یا جلسه و نحوه ارتباط آن‌ها با راه‌اندازی تجارت یا اسکان خود را فهرست کنید. • باید شامل کپی بلیت هواپیما، کارت پرواز، رسید هتل و کارت ویزیت شما باشد. *لطفاً عکس‌ها، بروشورها، آگهی‌ها، نقشه‌ها یا سایر اطلاعات تبلیغاتی جمع‌آوری‌شده در طول بازدید اکتشافی را اضافه نکنید. *از این فاکتور باید حداقل 15 امتیاز دریافت کنید.

دانش زبان

ارائه مدرک زبان الزامی نیست، ولی طبیعتاً با ارائۀ آن امتیاز به متقاضی تعلق می‌گیرد. اداره مهاجرت ساسکاچوان، هیچ مدرک زبان دیگری را غیر از IELTS، CELPIP و TEF نمی‌پذیرد.

تحصیلات

دارایی‌های شخصی و تجاری خالص

دارایی‌های شخصی و تجاریِ خالص باید به راحتی قابل انتقال به کانادا باشند. این دارایی‌ها شامل دارایی‌های همسر هم می‌شود و برای آن‌ها هم باید گزارش مالی از شخص ثالث ارائه شود.

سابقه کارآفرینی

سابقه کارآفرینی یک تجربه فردی است که با مالکیت و مدیریت یک فعالیت تجاری ارتباط مستقیم دارد. جایی که شما ریسک‌های مرتبط با آن فعالیت را پذیرفته و از سود یا موفقیت در تجارت بهره برده‌اید. سابقۀ عمومی در مدیریت تجارت، مورد قبول نیست. امتیاز به سال‌هایی از سابقۀ کارآفرینی تعلق می‌گیرد که در ده سالِ پیش از ارسال پروفایل ابراز علاقه به دست آمده باشند. متقاضیان باید حداقل سه سال سابقه کارآفرینی در ده سالِ قبل از ارائه پروفایل ابراز علاقه داشته باشند. سابقه باید با طرح راه‌اندازی تجارت پیشنهادی مرتبط باشد.

سود تجارت

در صورتی برای سود تجارت امتیاز دریافت می‌کنید که در یک یا چند تجارت که دارای مقدار مشخصی از درآمد تجاری هستند، در حداقل یکی از ده سال مالی و درست قبل از ارائه درخواست خود، سهم مالکیت و مسئولیت مدیریت فعال داشته باشید که تا حال حاضر ادامه داشته باشد.

نوآوری

*حداکثر امتیازی که از این فاکتور می‌توانید دریافت کنید، 10 امتیاز است.

صادرات

در صورتی می‌توانید از این بخش امتیاز بگیرید که در یک یا چند تجارت، برای حداقل یکی از سه سال مالی، درست قبل از ارسال پروفایل ابراز علاقه خود، سهم مالکیت داشته باشید که حداقل 50 درصد گردش مالی سالانه آن‌ها از صادرات به دست می‌آید.

اختراعات ثبت‌شده

یک فرآیند باشد. اگر حداقل یک سال قبل از ارسال درخواست، یک یا چند اختراع ثبت‌شده داشته باشید، امتیاز دریافت خواهید کرد. اختراع ثبت‌شده باید در فعالیت‌های تجارت اصلی به صورت روزمره مورد استفاده قرار بگیرد.

شرکت‌های غزال

شرکت‌های غزال، تجارت‌های تازه تأسیسی هستند که در مدت زمان کوتاهی رشد سریعی را تجربه می‌کنند. اگر تجارت پیشین در کمتر از پنج سال، پیش از ارائه پروفایل ابراز علاقه، ثبت شده و میانگین رشد درآمد سالانۀ آن، در سه سالِ مالیِ متوالی بیش از 20 درصد در سال باشد، امتیاز دریافت خواهید کرد. همچنین تجارت باید هفت (یا بیشتر) کارمندِ تمام‌وقت، برای حداقل یک سال مالی در همان دوره سه سالۀ متوالی داشته باشد.

مبلغ سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری با استفاده از انواع وام یا سایر اشکال تأمین مالی، واجد شرایط نیست. برای اینکه سرمایه‌گذاری واجد شرایط تلقی شود، باید مستقیماً با طرح راه‌اندازی تجارتِ متقاضی مرتبط باشد. باید مدارکی ارائه شود که نشان دهد سرمایه‌گذاری در دو سال اولِ پس از ورود به کانادا انجام شده است. مدارک شامل رسیدها، صورت‌حساب‌ها، قراردادهای امضاشده برای کالاها و خدمات، قراردادهای خرید و فروشِ امضاشده، مجوزها و ثبت باشد، اما محدود به آن‌ها نیست.

سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصادی

طرح‌های راه‌اندازی تجارت، توسط اشخاص ثالثِ حرفه‌ای ارزیابی خواهند شد که توسط دولت ساسکاچوان معرفی می‌شوند.

اشتغال‌زایی

متقاضیانی که تجارتی را در رجاینا یا ساسکاتون راه‌اندازی یا خرید و مدیریت می‌کنند، باید حداقل دو شغل برای افرادی ایجاد یا حفظ کنند که شهروند یا مقیم دائم کانادا هستند. موقعیت‌های شغلی که توسط متقاضی و اعضای خانواده‌اش تصاحب شده‌اند، به حساب نمی‌آیند. مشاغل ایجاد یا حفظ‌شده می‌توانند شامل مشاغل با سطح مهارت پایین (NOC 0, A, B, C or D) باشند و باید سطح دستمزد رایج را برآورده کنند. متقاضیانی که تجارتی را در خارج از شهرهای رجاینا یا ساسکاتون راه‌اندازی می‌کنند، نیازی به ایجاد شغل ندارند. شغل‌های ایجاد یا حفظ‌شده باید مستقیماً با طرح راه‌اندازی تجارتِ متقاضی متناسب و مرتبط باشند. متقاضی باید مدارکی را ارائه و نشان دهد که حفظ یا ایجاد شغل در دو سال اول ورود به کانادا انجام شده است. مدارک می‌تواند شامل قراردادهای خرید تجاری، مدارک مربوط به حقوق و دستمزد و آگهی‌های شغلی باشد، اما محدود به آن‌ها نیست. * حفظ شغل (مشاغل حفظ‌شده) منظور مشاغلی هستند که از پیش وجود داشته‌اند و باید همچنان حفظ شوند.
این برنامه مناسب افرادی است که می خواهند به استان ساسکچوان نقل مکان کنند و
 • دارای سابقه کار کشاورزی قابل اثبات هستند
 • سرمایه مورد نیاز (پول نقد و املاک) برای سرمایه گذاری در کشاورزی را دارند
 • قصد خرید و راه اندازی مزرعه در استان را دارند
شرایط متقاضی:
 1. دارایی خالص: نیاز است تا مدارک و مستنداتی که نشان دهنده دارایی خالص حداقل به ارزش 500 هزار دلار کانادا، ارائه شود.
 2. سپرده قابل برگشت: نیاز است تا متقاضی توافقنامه اجرایی را امضا نماید و بوسیله آن متعهد به خرید و اداره فعالانه مزرعه در این استان می شود. به این منظور نیاز است تا مبلغ 75 هزار دلار کانادا به عنوان حسن انجام کار سپرده نماید. این سپرده در صورت رعایت شرایط تعهد، به متقاضی بازگردانده می شود و در صورت عدم رعایت شرایط، این سپرده به نفع استان توقیف می شود.
 3. سفر اکتشافی: متقاضی می بایست سفر اکتشافی حداقل 5 روزه به استان داشته باشد و با نماینده برنامه ملاقات نماید.
 4. دانش و سابقه کار کشاورزی: نیاز است تا متقاضی مدارک نشان دهنده سابقه کار خود به عنوان مدیر اجرایی مزرعه را ارائه نماید.
 5. بیزینس پلن: ارائه بیزینس پلنی کامل الزامی است.
صاحبان و مدیران اجرایی کشاورزی- گروه کشاورزان جوان گروه کشاورزان جوان به منظور فراهم نمودن امکانی برای خانواده های جوان کشاورز ایجاد شده است تا دام و فعالیت های کشاورزی خود  را به مناطق حومه ساسکچوان منتقل نمایند. شرایط برنامه: برای انتخاب از طریق این برنامه، متقاضی می بایست:
 • دارایی خالص: متقاضی می بایست دارایی خالص به مبلغ حداقل 300 هزار دلار کانادا داشته باشد. این دارایی می بایست مشروع و قانونی کسب شده باشد.
 • سن: متقاضی می بایست کمتر از 40 سال سن داشته باشد.
 • سابقه کار: می بایست حداقل 3 سال سابقه کار به عنوان
 • صاحب مزرعه
 • مدیر مزرعه یا
 • تجربه عملی کشاورزی داشته باشد.
 • بیزینس پلن: الزامیست.
برای اقدام نیاز است تا متقاضی
 • شرایط برنامه را داشته باشد
 • بتواند مدارک و مستندات مطابق با اظهارات خود را ارائه نماید
 • بتواند شرایط برنامه را رعایت نماید، به طور مثال:
 • پرداخت 2500 دلار کانادا هزینه بررسی درخواست
 • پرداخت 75 هزار دلار کانادا سپرده حسن انجام کار
 • رعایت الزامات برنامه
 • سفر اکتشافی به استان به مدت حداقل 5 روز و دیدار با نماینده آن
در صورتیکه پرونده متقاضی مورد قبول باشد، نامه قبولی برای وی ارسال می شود و از وی درخواست می شود تا مبلغ سپرده قابل برگشت را پرداخت نماید. انتخاب پرونده متقاضی برای ارائه درخواست اقامت دائم: به محض ارسال توافقنامه اجرایی امضا شده و پرداخت مبلغ حسن انجام کار، برای متقاضی بسته ای حاوی نامه تاییدیه قبولی و اطلاعات مربوط به اقدام برای اقامت دائم ارسال می شود. در صورت درخواست، نامه معرفی برای اقدام توریستی نیز برای متقاضی ارسال می شود. بعد از انتخاب و ارسال مدارک مورد نیاز، درخواست اقامت دائم متقاضی توسط IRCC بررسی و تصمیم گیری خواهد شد. در صورت قبولی، اقامت دائم متقاضی و خانواده اش صادر خواهد شد.