برنامه کارآفرینی استان پرنس ادوارد

برنامه کارآفرینی استان پرنس ادوارد

برنامه کارآفرینی این استان به سه دسته تقسیم می شوند:

این مدل کارآفرینی در حال حاضر بسته است و کارآفرینان فقط از طریق “برنامه اجازه کار” می توانند درخواست خود را ارائه کنند.

این مدل کارآفرینی در حال حاضر بسته است و کارآفرینان فقط از طریق “برنامه اجازه کار” می توانند درخواست خود را ارائه کنند.

قبل از اقدام برای دریافت اقامت دائم فرد کارآفرین باید تقاضای WORK PERMIT بدهد و برای خرید بیزینس یا سهام یا راه اندازی بیزینس اقدام کند.

در این گروه افرادی که می خواهند سریع تر وارد استان شوند و زودتر کسب و کار خود را شروع کنند، می توانند قبل از نامزدی استان تقاضای اجازه کار دهند پس از ورود به استان و انجام توافقات Temporary Work Permit دریافت کنند.

 

شرایط متقاضی برای اقدام در این برنامه

متقاضی برای اقدام در این برنامه می بایست حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

 • دارایی قابل اثبات به ارزش حداقل 600 هزار دلار کانادا
 • حداقل دارای تحصیلات متوسطه
 • داشتن سن حداقل 21 سال و حداکثر 59 سال در زمان ارائه درخواست
 • دارای سابقه کار مدیریتی
 • حداقل دارای مدرک زبان سطح متوسط CLB4
 • تمایل و قصد به زندگی در استان پرنس ادوارد و مدیریت بیزینس خود به صورت فعال و روزانه
 • توانایی حضور در جلسه مصاحبه با افسران اداره مهاجرت
 • مقید به اجرا مفاد توافقنامه اجرایی که با اداره مهاجرت به امضا رسانده است

 

مراحل برنامه

 1. تشکیل پروفایل و اعلام علاقه مندی به صورت آنلاین (اعتبار پروفایل 6 ماهه است)
 2. دریافت نامه دعوت به اقدام: متقاضی در صورت انتخاب، نامه دعوت به اقدام ITA دریافت خواهد کرد (زمان ارائه مدارک از زمان صدور نامه 45 روز است)
 3. نامه پشتیبان اجازه کار: مدارک متقاضی بررسی می شود و در صورت تایید، نامه پشتیبانی از اجازه کار Work Permit Support Letterبرای متقاضی صادر خواهد شد.
 4. اجازه کار: متقاضی می بایست درخواست اجازه کار خود را به دولت فدرال ارائه نماید.
 5. اسکان و حضور در استان: متقاضی پس از صدور ویزای کار می بایست با ویزای کار 2 ساله خود در این استان ساکن و مشغول به مدیریت بیزینس خود شود.
 6. توافقنامه اجرایی: متقاضی موظف خواهد بود که به مدت 12 ماه در این استان ساکن باشد و بیزینس خود را اداره کند. به محض اینکه شرایط توافقنامه مرتفع شد، می تواند درخواست انتخاب استانی خود را ثبت نماید.
 7. ثبت درخواست انتخاب استانی: در صورت تایید استان، گواهی انتخاب استانی برای متقاضی صادر خواهد شد و متقاضی پیرو آن می تواند مدارک درخواست اقامت دائم خود را ارائه نماید.
 8. درخواست اقامت دائم: متقاضی درخواست خود را به دولت فدرال ارائه خواهد کرد و در صورت تایید اقامت وی صادر خواهد شد.